Alla inlägg av admin

Gudstjänster i mars och april

Lördag, den 12 mars , kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), åminnelse av dem som ärorikt genomfört fastan, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Lördag, den 19 mars, kl. 10.00, liturgi (svenska), stormartyren Theodorus av Tyros, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 26 mars, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), minnesdag för avsomnade, Ulleråkers sjukhuskapell. Inställd!

Söndag, den 27 mars,  kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), den förlorade sonens söndag; aposteln Onesimus, Salabacke kyrka.

Lördag, den 2 april, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), det Heliga Korsets söndag; Kyrillos av Jerusalem, Årstakyrkan.

Lördag, den 9 april, kl. 10.00, liturgi (svenska), föräldrarnas lördag; hl Matrona av Thessaloniki, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Söndag, den 24 april, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Herrens inträde i Jerusalem, Salabacke kyrka.

Varje söndag liturgi kl. 10.30, och varje torsdag vesper kl. 18.00 (rumänska och engelska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A. Ett mer komplett program, också om påskens gudstjänster, finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Parohia Ortodoxă ”Sfinţii Trei Ierarhi”.

Varje söndag (undantaget den 20 mars) otta och liturgi kl. 09.00 (grekiska) i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46. Ett mer detaljerat program, också om påskens gudstjänster, finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Apostolos Paulos Uppsala”.

Gudstjänster i november 2015 – februari 2016

Varje söndag liturgi kl. 10.00, och varje torsdag vesper kl. 18.00 med undantaget perioden mellan den 5 och den 16 december (rumänska och engelska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A. Här blir det också vesper och Basileos liturgi den 24 december kl. 12.40 och juldagens liturgi den 25 december kl. 10.00. Torsdagen den 31 januari kl. 18.00 blir det nyårsgudstjänst.

Varje söndag (undantaget söndagen den 6 december och söndagen den 20 december) otta och liturgi kl. 09.00 (grekiska) i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46. Den 22 december samt från 24 till 26 december otta och liturgi kl. 09.00. Ett mer detaljerat program finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Apostolos Paulos Uppsala”.

Lördag, den 14 november, kl. 10.00, liturgi (svenska), hl Kosmas och Damian av Mesopotamia, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 28 november, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), М Gurios, Samonas och Aviva. Ärev. Paisios Velitchkovskij, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Lördag, den 12 december, kl. 10.00, liturgi (svenska) och (kyrkoslaviska),  martyren Paramon och de 370 martyrerna från Bithynien (250), Ulleråkers sjukhuskapell. Obs! Heliga Annas ortodoxa församling firar tillsammans med Kristi Förklarings ortodoxa kyrka!

Lördag, den 19 december, kl.10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), Nikolaus Undergöraren  (300-talet), Sankta Maria kyrka i Stenhagen.

Söndag, den 20 december, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Ambrosius av Milano (300-talet)Salabacke kyrka.

Lördag, den 30 januari, kl. 10.00, biskopsliturgi (biskop Macarie: rumänska och engelska), Församlingens festdag, De tre hierarkerna: Basileos den Store, Gregorios Teologen och Johannes Chrysostomos, i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Söndag, den 31 januari, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Athanasios den Store, Kyrillos av Alexandria, Salabacke kyrka.

Lördag, den 6 februari, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), Xenia av Rom och Xenia av St. Petersburg, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Lördag, den 20 februari, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), Parthenius av Lampsacus, Årstakyrkan.

Lördag, den 27 februari, kl. 10.00, liturgi (svenska), Auxentius / Kyrillos, slavernas apostel, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Söndag, den 28 februari, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), den förlorade sonens söndag, aposteln Onesimus, Salabacke kyrka.

 

Gudstjänster i september och oktober

Varje söndag i september, oktober och november, liturgi kl. 10.00, och varje torsdag under samma period, vesper kl. 18.00 (rumänska och engelska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A.

Varje söndag i september, oktober och november (undantaget söndagen den 6 september),  otta och liturgi kl. 09.00, och på vardagar, vesper kl. 18.00 (grekiska) i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 5 september, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), martyren Lupus, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Söndag, den 20 september, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), martyren Sozon av Kilikia (300-talet), hl Johannes av Novgorod (1200-talet), Salabacke kyrka.

Lördag, den 17 oktober, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), hieromartyren Hierotheos, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Söndag, den 18 oktober, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), martyren Charitina (tidigt 300-tal), Salabacke kyrka.

Lördag, den 31 oktober, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), aposteln Lukas, Ulleråkers sjukhuskapell.

Gudstjänster i juni, juli och augusti

Varje söndag från den 1 juni till den 23 juni och från den 1 augusti till den 31 augusti liturgi kl. 10.00 och varje torsdag under samma period vesper kl. 18.00 (rumänska och engelska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A.

Varje söndag i juni och augusti och varje lördag i juli kl. 09.00 otta och liturgi och på vardagar vesper kl. 18.00 (grekiska) i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 29 augusti, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), Överförandet från Edessa till Konstantins stad av bilden av vår Herre Jesus Kristus, Sankta Maria kyrka i Stenhagen. Inställd pga sjukdom!

Söndag, den 30 augusti, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Guds Moders avsomandes efterfest, Salabacke kyrka.

Gudstjänster i april och maj

Varje söndag i april och maj kl. 10.00, förutom den 12 april, liturgi (rumänska/engelska) och varje torsdag i april och maj vesper kl. 18.00 i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A. På Stora torsdagen den 9 april kl. 18.00 är vespern ersätt med De tolv evangelieläsningarna om Kristi lidande vespern. Det övriga påskprogrammet är: Stora fredagens kungliga tideböner kl. 18.00; Påsksöndagens vespergudstjänst, den så kallade kärleksvespern kl. 13.00.

Lördag, den 4 april, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), Sankta Maria kyrka i Stenhagen.

Torsdag-söndag 9-12 april, påskfirande (grekiska) i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46: Stora onsdagen kl. 18.30 Oljesmörjelsens sakrament (metropoliten Cleopas); Stora torsdagen kl. 9.00 Aftongudstjänst med Basileos den Stores liturgi, kl 18.30 De tolv evangelieläsningarna om Kristi lidande; Stora fredagen kl. 9.00 De kungliga tidebönerna, kl 18.30 Kristi gravläggning; Stora lördagen kl. 9.00 Påskaftonens aftongudstjänst med Basileos den Stores liturgi, kl. 23.00 Påskens midnattsgudstjänst och liturgi.

Fredag-söndag, 10-12 april, påskfirande (svenska) i St Ansgars kyrka, Studentv. 34: Stora fredagen kl. 18:00 Kristi gravläggning; Stora lördagen kl. 21.30 Läsning av Apostlagärningarna, kl. 23.30 Middnattsgudstjänst, kl. 24.00 Procession, påskens morgongudstjänst och liturgi. Efter gudstjänsterna blir det påskknytkalas!

Söndag, den 12 april, kl. 10.00, Påskdagens liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Salabacke kyrka.

Lördag, den 18 april, kl. 10.00, liturgi (svenska), ljusa lördagen, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Torsdag, den 30 april, kl. 18.00, den rumänsk-ortodoxe biskopen Macarie uträttar oljesmörjelsens sakrament tillsammans med andra präster. Rumänsk kyrkokör sjunger efter gudstjänsten. Plats: Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A.

Lördag, den  2 maj, kl. 10.00, liturgi (svenska), St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 23 maj, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), Ap. Simon Ivraren, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Söndag, den 24 maj, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Salabacke kyrka.

Lördag, den 30 maj, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska), Själalördagen, Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Söndag, den 31 maj, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska), Pingstdagen, Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Gudstjänster i mars

Lördag, den 7 mars, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska) med oljesmörjelsens sakrament (kl. 09.00). OBS! F Vitali Babushin firar tillsammans med f Angel Velitchkov i Ulleråkers sjukhuskapell:

Lördag, den 7 mars, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), minnesdag för de avsomnade, Ulleåkers sjukhuskapell.

Fredag, den 13 mars, kl. 18.00, tredje hälsningar till Jungfru Maria under ledning av metropoliten Cleopas av Sverige och Skandinavien, Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Söndag, den 15 mars, kl. 10.30, liturgi (rumänska/engelska), Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Söndag, den 22 mars, kl. 10.30, liturgi (rumänska/engelska), Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 28 mars, kl. 10.00, liturgi (svenska), Gudsmoders berömmelse, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 28 mars, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), Gudsmoders berömmelse, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Söndag, den 29 mars, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska)Salabacke kyrka.

 

Ny studiecirkel!

Tisdagen den 10 mars börjar en ny studiecirkel som riktar sig till alla som intresserar sig i ortodox kyrkosång. Vi samlas två eller tre gånger per månad och fokuserar i synnerhet på den modifierade bysantinska sången men sjunger också i andra stilar.

Studiecirkelns arrangör är Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka i samarbete med Rumänska ortodoxa kyrkan och studieförbundet Bilda Öst. Ledare för studiecirkeln är Andrei Constantin, Arkadi Ponomarev och Johannes Pulkkanen (administration).

Platsen är Katarinaskolans Cafeteria, Nedre Slottsgatan 8 och tiden från kl. 18.30 till kl. 20.30. Pris: 200 kr eller 300 kr beroende på det antal samlingar som du deltar i.

Hör av dig till e-postadressen info@ortodoxuppsala.se om du vill anmäla dig eller har frågor.

Föreläsning och presentation av bok

Varmt välkomna onsdagen den 18 februari kl. 18.30 till ett föredrag på engelska om” Den rumänska kyrkans sångtraditioner” av Andrei Constantin som också ansvarar för musiken i ortodoxa gudstjänster på rumänska och engelska i Uppsala. Platsen är Katarinaskolans Cafeteria, Nedre Slottsgatan 8.

Varmt välkomna till presentation av ny bok! Efter söndagens Liturgi (22/2) på serbiska i Salabacke kyrka presenterar moder Cristodoli den nyutkomna och av henne översatta Helige Porphyrios liv och tankar. Naturligtvis är detta också ett tillfälle att införskaffa boken, en modern klassiker som också finns i engelsk översättning med titeln Wounded by Love: the Life and Wisdom of Elder Porfyrios. Liturgin i Salabacke kyrka börjar kl. 10.00. Se nedan för mer information.

Gudstjänster i januari och februari

Torsdag, den 1 januari, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska/svenska), Kristi omskärelse, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 3 januari, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), M Juliania. Hl Petros, metr. av Moskva, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Söndag, den 4 januari, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska/svenska), förfest för Teofanin, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Måndag, den 5 januari, kl. 09.30, otta och biskopsliturgi med vattenvälsignelse (grekiska/svenska), söndagen före Teofanin, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Tisdag, den 6 januari, kl. 10.00, Julaftonens liturgi (rumänska och engelska), Gottsunda kyrka. Valthornsvägen 11.

Tisdag, den 6 januari, kl. 18.00, vesper och Julaftonens kvällsliturgi (svenska), St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Onsdag, den 7 januari, kl. 16.00, Juldagens vigilia, (kyrkoslaviska/serbiska), Salabacke kyrka.

Lördag, den 17 januari, kl. 10.00, liturgi (svenska), förfest för Teofanin, St Ansgars kyrka, Studentv. 34. (Inställd!)

Söndag, den 18 januari, kl. 10.00, liturgi (rumänska/engelska), evangelisten Lukas tolfte söndag, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Söndag, den 25 januari, kl. 10.30, liturgi (rumänska/engelska), evangelisten Lukas femtonde söndag, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 31 januari, kl. 10.30, biskopsliturgi (rumänska/engelska), De tre hierarkerna, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Söndag, den 1 februari, kl. 10.30, liturgi (rumänska/engelska), Publikanens och fariséens söndag, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 7 februari, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/ryska), Greogorios Teologen, Sankta Maria kyrka i Stenhagen.

Söndag, den 8 februari, kl. 10.30, liturgi (rumänska/engelska), den förlorade sonens söndag, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 14 februari, kl. 10.00, liturgi (svenska), Herrens första mötes förfest, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Söndag, den 15 februari, kl. 10.30, liturgi och allmän panihida (rumänska/engelska), domsöndagen, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 21 februari, kl. 10.00, liturgi, besök av metropoliten Cleopas av Sverige och Skandinavien (svenska, kyrkoslaviska och grekiska), åminnelse av dem som ärorikt genomfört fastan, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Söndag, den 22 februari, kl. 10.30, liturgi (rumänska/engelska), Förlåtelsens söndag, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Söndag, den 22 februari, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Förlåtelsens söndag, Salabacke kyrka.

Lördag, den 28 februari, kl. 10.00, liturgi (svenska), martyren Theodore av Tyro, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.