Kategoriarkiv: Föreläsningar

Föreläsning och presentation av bok

Varmt välkomna onsdagen den 18 februari kl. 18.30 till ett föredrag på engelska om” Den rumänska kyrkans sångtraditioner” av Andrei Constantin som också ansvarar för musiken i ortodoxa gudstjänster på rumänska och engelska i Uppsala. Platsen är Katarinaskolans Cafeteria, Nedre Slottsgatan 8.

Varmt välkomna till presentation av ny bok! Efter söndagens Liturgi (22/2) på serbiska i Salabacke kyrka presenterar moder Cristodoli den nyutkomna och av henne översatta Helige Porphyrios liv och tankar. Naturligtvis är detta också ett tillfälle att införskaffa boken, en modern klassiker som också finns i engelsk översättning med titeln Wounded by Love: the Life and Wisdom of Elder Porfyrios. Liturgin i Salabacke kyrka börjar kl. 10.00. Se nedan för mer information.

Föreläsningar i maj

Onsdag, den 8 maj, kl. 17.30. Föredrag av fader Misha Jaksic, ortodox samordnare vid Sveriges kristna råd. Temat är ”Den kristna traditionens judiska rötter”. Vi samlas i Katarinaskolans cafeteria på Nedre Slottsgatan 8.

Torsdag, den 23 maj, kl. 18.00. Peter Berntsson presenterar sitt uppsatsarbete. Temat är  ”Köttet, Anden och den fria viljan hos Origenes, Chrysostomos och Augustinus”. Vi samlas i Katarinaskolans cafeteria på Nedre Slottsgatan 8.

Föreläsningsserie i mars och april

Torsdagen den 7 mars kl. 18.00 inleder  fader Angel Velitchkov från Kristi förklarings ortodoxa kyrka en föreläsningsserie och studiecirkel med fokus på ortodox tro och liv.  Sammanlagt blir det sex samlingar alla kl. 18.00. Platsen är  Katarinaskolans cafeteria på Nedre Slottsgatan 8. Priset för hela serien är 120 kr. Anmälan sker via länken anmälan hos Bilda Öst, vår medarrangör. Det är också möjligt att ta del i enstaka föreläsningar utan anmälan. I detta fall är priset 30 kr per föreläsning.

Kalender

7 mars, fader Angel Velitchkov, ”Om den sista av alla dygder”

14 mars, Johannes Pulkkanen, ”Om kristen tro bortom reformer”

21 mars, Johannes Pulkkanen, ”Om nåden och tron innan Väst blev Väst, del 1”

4 april, Maria Elisabeth Olsson, ”Traditionens bärare”

11 april, Johannes Pulkkanen, ”Om nåden och tron innan Väst blev Väst, del 2”

18 april, Magnus Nordqvist, ”Om frälsningen och kyrkan hos den helige Ignatios av Antiokia”

Gudstjänster och studiecirkel i september

Söndag, den 11 september, kl.09.30, otta och liturgi, söndagen före det heliga Korset, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46 (Ekumeniska patriarkatet).

Lördag, den 24 september, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), den nya sketen i Vavd (Parisexarkatet).

OBS ny tid! Studiecirkeln Filokalías hemligheter startar tisdagen den 13 september kl.17.00.  Anmäl gärna ditt intresse via e-postadressen, ortodox.studiecirkel@gmail.com, eller tel. 0707349895 (dagtid) senast tisdagen den 21 september.

Öppna föreläsningar i mars

Välkomna till en föreläsningsserie med Michael Hjälm, kursföreståndare vid Sankt Ignatios teologiska seminarium!

Tisdag, den 1 mars, kl. 18.15, ”Guds moders betydelse i ortodox tradition”.

Tisdag, den 22 mars, kl. 18.15, ”Trosbekännelsen”.

Tisdag, den 29 mars, kl. 18.15, ”Gudomliggörelsen”.

Plats: Katarinaskolans cafeteria, Nedre Slottsgatan 8.