Kategoriarkiv: Gudstjänster

Gudstjänster i februari och mars

Andreas av Kretas kanon, måndagen 27/2 kl. 18.00, onsdagen 1/3 kl. 17.30 och fredagen 3/3 kl. 18.00 (rumänska och svenska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40 A.

Lördag, den 4 mars, kl. 17.30, vesper (rumänska, svenska, grekiska), första lördagen i stora fastan, i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Onsdag, den 8 mars, kl. 17.00, de förutinvigda gåvornas liturgi med biskop Macarie  (rumänska och engelska)  i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40 A.

Lördag, den 11 mars, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), de avsomnades lördag (panehida), Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. 09.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Söndag, den 13 mars,  kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), andra söndagen i stora fastan, helige Gregorios PalamasSalabacke kyrka.

Lördag, den 25 mars, kl. 09.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), myrrasmörjelse, S:ta Maria Kyrka. Bikten börjar 08.30 och själva Liturgin 09.00.

 

Gudstjänster i januari

Lördag, den 7 januari, kl. 10, morgongudstjänst och liturgi (svenska), Herren Jesus Kristus Födelse enligt den julianska kalendernSt Ansgars kyrka, Studentv. 34. Det finns möjlighet till bikt en stund innan liturgin börjar.

Lördag, den 21 januari kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), Lördagen efter Teofani, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. 09.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Gudstjänster i oktober

Lördag, den 8 oktober kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), Ärev. Sergios av Radonezj, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. 09.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Lördag, den 22 oktober kl. 10.00, liturgi (svenska), St Ansgars kyrka, Studentv. 34. Det finns möjlighet till bikt en stund innan liturgin börjar.

OBS – uppdatering! Söndag, den 23 oktober kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Salabacke kyrka.

Utöver dessa liturgier finns de återkommande gudstjänster under fliken Regelbunda gudstjänster. Detta inlägg uppdateras så fort information om flera gudstjänster inkommer till oss.

Gudstjänster i september

Lördag, den 3 september kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), Ap. Thaddeus, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. 09.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Lördag, den 24 september kl. 10.00, liturgi (svenska), St Ansgars kyrka, Studentv. 34. Det finns möjlighet till bikt en stund innan liturgin börjar.

OBS – uppdatering! Tisdag, den 27 september kl. 18.00, De sjukas smörjelse (Holy Unction) (rumänska och engelska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A.

Varje söndag liturgi kl. 10.30, och varje torsdag vesper kl. 18.00 (rumänska och engelska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A. Ett mer komplett program, som också innehåller undantagen, finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Parohia Ortodoxă ”Sfinţii Trei Ierarhi”.

Varje söndag otta och liturgi kl. 09.00 (grekiska) i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46. Ett mer detaljerat program, som också innehåller undantagen, finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Apostolos Paulos Uppsala”.

 

Gudstjänster i juli och augusti

Lördag, den 9 juli kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), ärovördige David av Thessalonika, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. 09.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Varje söndag liturgi kl. 10.30, och varje torsdag vesper kl. 18.00 (rumänska och engelska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A. Ett mer komplett program, som också innehåller undantagen, finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Parohia Ortodoxă ”Sfinţii Trei Ierarhi”.

Varje söndag otta och liturgi kl. 09.00 (grekiska) i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46. Ett mer detaljerat program, som också innehåller undantagen, finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Apostolos Paulos Uppsala”.

Gudstjänster i maj och juni

Ljusa lördagen, den 7 maj, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), Årstakyrkan.

Lördag, den 21 maj, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), hl Johannes Teologen, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Lördag,  den 18 juni, kl. 10.00, liturgi (svenska), hieromartyren Dorotheos, St Ansgars kyrka, Studentv. 34. Inställd!

Varje söndag liturgi kl. 10.30, och varje torsdag vesper kl. 18.00 (rumänska och engelska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A. Ett mer komplett program finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Parohia Ortodoxă ”Sfinţii Trei Ierarhi”.

Varje söndag otta och liturgi kl. 09.00 (grekiska) i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46. Ett mer detaljerat program finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Apostolos Paulos Uppsala”.

Gudstjänster i mars och april

Lördag, den 12 mars , kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), åminnelse av dem som ärorikt genomfört fastan, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Lördag, den 19 mars, kl. 10.00, liturgi (svenska), stormartyren Theodorus av Tyros, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 26 mars, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), minnesdag för avsomnade, Ulleråkers sjukhuskapell. Inställd!

Söndag, den 27 mars,  kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), den förlorade sonens söndag; aposteln Onesimus, Salabacke kyrka.

Lördag, den 2 april, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), det Heliga Korsets söndag; Kyrillos av Jerusalem, Årstakyrkan.

Lördag, den 9 april, kl. 10.00, liturgi (svenska), föräldrarnas lördag; hl Matrona av Thessaloniki, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Söndag, den 24 april, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Herrens inträde i Jerusalem, Salabacke kyrka.

Varje söndag liturgi kl. 10.30, och varje torsdag vesper kl. 18.00 (rumänska och engelska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A. Ett mer komplett program, också om påskens gudstjänster, finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Parohia Ortodoxă ”Sfinţii Trei Ierarhi”.

Varje söndag (undantaget den 20 mars) otta och liturgi kl. 09.00 (grekiska) i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46. Ett mer detaljerat program, också om påskens gudstjänster, finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Apostolos Paulos Uppsala”.

Gudstjänster i november 2015 – februari 2016

Varje söndag liturgi kl. 10.00, och varje torsdag vesper kl. 18.00 med undantaget perioden mellan den 5 och den 16 december (rumänska och engelska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A. Här blir det också vesper och Basileos liturgi den 24 december kl. 12.40 och juldagens liturgi den 25 december kl. 10.00. Torsdagen den 31 januari kl. 18.00 blir det nyårsgudstjänst.

Varje söndag (undantaget söndagen den 6 december och söndagen den 20 december) otta och liturgi kl. 09.00 (grekiska) i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46. Den 22 december samt från 24 till 26 december otta och liturgi kl. 09.00. Ett mer detaljerat program finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Apostolos Paulos Uppsala”.

Lördag, den 14 november, kl. 10.00, liturgi (svenska), hl Kosmas och Damian av Mesopotamia, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 28 november, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), М Gurios, Samonas och Aviva. Ärev. Paisios Velitchkovskij, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Lördag, den 12 december, kl. 10.00, liturgi (svenska) och (kyrkoslaviska),  martyren Paramon och de 370 martyrerna från Bithynien (250), Ulleråkers sjukhuskapell. Obs! Heliga Annas ortodoxa församling firar tillsammans med Kristi Förklarings ortodoxa kyrka!

Lördag, den 19 december, kl.10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), Nikolaus Undergöraren  (300-talet), Sankta Maria kyrka i Stenhagen.

Söndag, den 20 december, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Ambrosius av Milano (300-talet)Salabacke kyrka.

Lördag, den 30 januari, kl. 10.00, biskopsliturgi (biskop Macarie: rumänska och engelska), Församlingens festdag, De tre hierarkerna: Basileos den Store, Gregorios Teologen och Johannes Chrysostomos, i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Söndag, den 31 januari, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Athanasios den Store, Kyrillos av Alexandria, Salabacke kyrka.

Lördag, den 6 februari, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), Xenia av Rom och Xenia av St. Petersburg, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Lördag, den 20 februari, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), Parthenius av Lampsacus, Årstakyrkan.

Lördag, den 27 februari, kl. 10.00, liturgi (svenska), Auxentius / Kyrillos, slavernas apostel, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Söndag, den 28 februari, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), den förlorade sonens söndag, aposteln Onesimus, Salabacke kyrka.

 

Gudstjänster i september och oktober

Varje söndag i september, oktober och november, liturgi kl. 10.00, och varje torsdag under samma period, vesper kl. 18.00 (rumänska och engelska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A.

Varje söndag i september, oktober och november (undantaget söndagen den 6 september),  otta och liturgi kl. 09.00, och på vardagar, vesper kl. 18.00 (grekiska) i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 5 september, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), martyren Lupus, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Söndag, den 20 september, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), martyren Sozon av Kilikia (300-talet), hl Johannes av Novgorod (1200-talet), Salabacke kyrka.

Lördag, den 17 oktober, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), hieromartyren Hierotheos, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Söndag, den 18 oktober, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), martyren Charitina (tidigt 300-tal), Salabacke kyrka.

Lördag, den 31 oktober, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), aposteln Lukas, Ulleråkers sjukhuskapell.

Gudstjänster i juni, juli och augusti

Varje söndag från den 1 juni till den 23 juni och från den 1 augusti till den 31 augusti liturgi kl. 10.00 och varje torsdag under samma period vesper kl. 18.00 (rumänska och engelska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A.

Varje söndag i juni och augusti och varje lördag i juli kl. 09.00 otta och liturgi och på vardagar vesper kl. 18.00 (grekiska) i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 29 augusti, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), Överförandet från Edessa till Konstantins stad av bilden av vår Herre Jesus Kristus, Sankta Maria kyrka i Stenhagen. Inställd pga sjukdom!

Söndag, den 30 augusti, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Guds Moders avsomandes efterfest, Salabacke kyrka.