Kategoriarkiv: Studiecirklar

Ny studiecirkel!

Tisdagen den 10 mars börjar en ny studiecirkel som riktar sig till alla som intresserar sig i ortodox kyrkosång. Vi samlas två eller tre gånger per månad och fokuserar i synnerhet på den modifierade bysantinska sången men sjunger också i andra stilar.

Studiecirkelns arrangör är Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka i samarbete med Rumänska ortodoxa kyrkan och studieförbundet Bilda Öst. Ledare för studiecirkeln är Andrei Constantin, Arkadi Ponomarev och Johannes Pulkkanen (administration).

Platsen är Katarinaskolans Cafeteria, Nedre Slottsgatan 8 och tiden från kl. 18.30 till kl. 20.30. Pris: 200 kr eller 300 kr beroende på det antal samlingar som du deltar i.

Hör av dig till e-postadressen info@ortodoxuppsala.se om du vill anmäla dig eller har frågor.

Det heliga berget Athos och dess inflytande – ny studiecirkel

År 885 utropade den bysantinske kejsaren Basileios I halvön Athos i det Egeiska havet till en munkrepublik. Den är än idag en av världens viktigaste religiösa platser med ett enormt om än omstritt inflytande i synnerhet i den ortodoxa världen.

I denna studiecirkel bekantar vi oss med berget Athos och dess religiösa arv utifrån en rad olika perspektiv; historiskt, personhistoriskt, ecklesiologiskt-kritiskt, litterärt o.s.v., bland annat utifrån de böcker, artiklar eller filmer som deltagare kan tänka sig att fördjupa sig i och dela med sig. Temat Athos ger också en möjlighet att reflektera över det monastiska arvets plats i relation till ett mer vanligt kristet liv.

Arrangör för studiecirkeln är Kristi Förklarings ortodoxa församling i samarbete med studieförbundet Bilda Öst. Ansvarig cirkelledare är TD Johannes Pulkkanen. Studiecirkeln kostar 200 kr och samlas kvällstid i centrala Uppsala jämna veckor på tisdagar med start den 3 september. Det är också möjligt att ansluta sig till cirkeln tisdagen den 17 september i samband med att vi börjar titta närmare på Athos allmänna historia. 

Anmälan sker via sms direkt till cirkelledaren på tel. 0707349895. Skriv: namn, efternamn, Athos, och du får mer information i retur. På dagtid mellan kl. 13.00 och 16.00 kan du också ringa till detta nummer för mer information. OBS! STUDIECIRKELN ÄR FULLBOKAD (2013-09-02)! Anmäl gärna intresse för att få förhandsinformation om kommande studiecirklar! 

Föreläsningsserie i mars och april

Torsdagen den 7 mars kl. 18.00 inleder  fader Angel Velitchkov från Kristi förklarings ortodoxa kyrka en föreläsningsserie och studiecirkel med fokus på ortodox tro och liv.  Sammanlagt blir det sex samlingar alla kl. 18.00. Platsen är  Katarinaskolans cafeteria på Nedre Slottsgatan 8. Priset för hela serien är 120 kr. Anmälan sker via länken anmälan hos Bilda Öst, vår medarrangör. Det är också möjligt att ta del i enstaka föreläsningar utan anmälan. I detta fall är priset 30 kr per föreläsning.

Kalender

7 mars, fader Angel Velitchkov, ”Om den sista av alla dygder”

14 mars, Johannes Pulkkanen, ”Om kristen tro bortom reformer”

21 mars, Johannes Pulkkanen, ”Om nåden och tron innan Väst blev Väst, del 1”

4 april, Maria Elisabeth Olsson, ”Traditionens bärare”

11 april, Johannes Pulkkanen, ”Om nåden och tron innan Väst blev Väst, del 2”

18 april, Magnus Nordqvist, ”Om frälsningen och kyrkan hos den helige Ignatios av Antiokia”

Gudstjänster och studiecirkel i september

Söndag, den 11 september, kl.09.30, otta och liturgi, söndagen före det heliga Korset, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46 (Ekumeniska patriarkatet).

Lördag, den 24 september, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), den nya sketen i Vavd (Parisexarkatet).

OBS ny tid! Studiecirkeln Filokalías hemligheter startar tisdagen den 13 september kl.17.00.  Anmäl gärna ditt intresse via e-postadressen, ortodox.studiecirkel@gmail.com, eller tel. 0707349895 (dagtid) senast tisdagen den 21 september.

Filokalías hemligheter – en ny ortodox studiecirkel

Det grekiska ordet filokalía betyder kärleken till det goda och det vackra. Filokalía är också namnet på en klassisk samling texter skrivna av ortodoxa munkar och teologer mellan 300- och 1500-talet om det kristna livets inre hemligheter.

Om två veckor startar en ny ortodox studiecirkel som frågar om det är möjligt att tillämpa Filokalías hemligheter idag. Träffarna sker på kvällstid i centrala Uppsala varannan vecka på onsdagar. Studiematerialet är på svenska och på engelska. Anmäl gärna ditt intresse via e-postadressen, ortodox.studiecirkel@gmail.com, eller tel. 0707349895 (dagtid).

Arrangör är studieförbundet Bildas avdelning Ortodox bildning och kultur i samarbete med Sankt Ignatios ortodoxa teologiska seminarium (http://www.sanktignatios.org/). Cirkelledare är TD Johannes Pulkkanen.

Ny ortodox studiecirkel

Tisdagen den 1 februari startar en studiecirkel som går udda veckor och som riktar sig till alla som vill fördjupa sig i sin relation till den Ortodoxa kyrkan och till dem som själva vill bli ortodoxa. Det är också möjligt att ansluta sig till studiecirkeln tisdagen den 15 februari. Cirkelledaren är Joachim Främberg från Heliga Annas ortodoxa församling (http://www.heligaanna.se/). För mer information eller anmälan skicka meddelande till ortodox.studiecirkel@gmail.com eller ring 0709711856 dagtid.

Kommande gudstjänster / två öppna föreläsningar

Söndag, den 10 oktober kl. 9.30, otta och liturgi i Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46 (Moskvapatriarkatet).
Söndag, den 17 oktober kl. 9.30, otta och liturgi i Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46 (Ekumeniska patriarkatet).
I samband med höstens ortodoxa studiecirkel organiseras två öppna föreläsningar:
Torsdag, den 7 oktober kl. 19.00. Tema: Efraim syriern i sin kontext – den Syrisk-ortodoxa kyrkan då och idag. Föreläsare: Ninos Johanen, medlem i Syrisk-ortodoxa kyrkan. Plats:  Newmaninstitutet, Slottsgränd 6. Sal: Ateljén.
Torsdag, den 21 oktober kl. 19.00. Tema: Efraim syriern – teologi, poesi och gudomliggörelse. Föreläsare: Ninos Johanen, medlem i Syrisk-ortodoxa kyrkan. Plats: Newmaninstitutet, Slottsgränd 6. Sal: Ateljén.

Kommande gudstjänster / höstens ortodoxa studiecirkel

Torsdag, den 23 september, inledning till höstens ortodoxa studiecirkel som är en fristående fortsättning till den introduktion i ortodox, tro, lära och liv som gick i våras. Kursbok (ingår): Sebastian Brocks Det upplysta ögat – världen sedd genom den helige Efraim syriern. Plats: Newmaninstitutet, Ateljen, Trädgårdsgatan 14. Tid: kl. 19.00. Pris: 500kr. Arrangör: Bilda i samarbete med Kristi förklarings ortodoxa församling. Tillfällen: 10. Anmälan och info: ortodox.studiecirkel@gmail.com eller dagtid på tel: 0707-34 98 95 (Johannes Pulkkanen – kursledare).

Söndag, den 26 september, kl. 9.30, otta och liturgi i Salabacke kyrka (Serbiska patriarkatet).

Lördag, den 2 oktober, kl. 10.30, liturgi i den nya sketen i Vavd (Parisexarkatet).

Söndag, den 17 oktober, kl. 10.00, otta och liturgi i Grekiska kyrkan, Sysslomansg. 46 (Ekumeniska patriarkatet).