Gudstjänster i september och oktober

Varje söndag i september, oktober och november, liturgi kl. 10.00, och varje torsdag under samma period, vesper kl. 18.00 (rumänska och engelska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A.

Varje söndag i september, oktober och november (undantaget söndagen den 6 september),  otta och liturgi kl. 09.00, och på vardagar, vesper kl. 18.00 (grekiska) i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 5 september, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), martyren Lupus, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Söndag, den 20 september, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), martyren Sozon av Kilikia (300-talet), hl Johannes av Novgorod (1200-talet), Salabacke kyrka.

Lördag, den 17 oktober, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), hieromartyren Hierotheos, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Söndag, den 18 oktober, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), martyren Charitina (tidigt 300-tal), Salabacke kyrka.

Lördag, den 31 oktober, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), aposteln Lukas, Ulleråkers sjukhuskapell.