Gudstjänster i november 2015 – februari 2016

Varje söndag liturgi kl. 10.00, och varje torsdag vesper kl. 18.00 med undantaget perioden mellan den 5 och den 16 december (rumänska och engelska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A. Här blir det också vesper och Basileos liturgi den 24 december kl. 12.40 och juldagens liturgi den 25 december kl. 10.00. Torsdagen den 31 januari kl. 18.00 blir det nyårsgudstjänst.

Varje söndag (undantaget söndagen den 6 december och söndagen den 20 december) otta och liturgi kl. 09.00 (grekiska) i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46. Den 22 december samt från 24 till 26 december otta och liturgi kl. 09.00. Ett mer detaljerat program finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Apostolos Paulos Uppsala”.

Lördag, den 14 november, kl. 10.00, liturgi (svenska), hl Kosmas och Damian av Mesopotamia, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 28 november, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), М Gurios, Samonas och Aviva. Ärev. Paisios Velitchkovskij, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Lördag, den 12 december, kl. 10.00, liturgi (svenska) och (kyrkoslaviska),  martyren Paramon och de 370 martyrerna från Bithynien (250), Ulleråkers sjukhuskapell. Obs! Heliga Annas ortodoxa församling firar tillsammans med Kristi Förklarings ortodoxa kyrka!

Lördag, den 19 december, kl.10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), Nikolaus Undergöraren  (300-talet), Sankta Maria kyrka i Stenhagen.

Söndag, den 20 december, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Ambrosius av Milano (300-talet)Salabacke kyrka.

Lördag, den 30 januari, kl. 10.00, biskopsliturgi (biskop Macarie: rumänska och engelska), Församlingens festdag, De tre hierarkerna: Basileos den Store, Gregorios Teologen och Johannes Chrysostomos, i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Söndag, den 31 januari, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Athanasios den Store, Kyrillos av Alexandria, Salabacke kyrka.

Lördag, den 6 februari, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), Xenia av Rom och Xenia av St. Petersburg, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Lördag, den 20 februari, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), Parthenius av Lampsacus, Årstakyrkan.

Lördag, den 27 februari, kl. 10.00, liturgi (svenska), Auxentius / Kyrillos, slavernas apostel, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Söndag, den 28 februari, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), den förlorade sonens söndag, aposteln Onesimus, Salabacke kyrka.