Gudstjänster i mars och april

Lördag, den 12 mars , kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), åminnelse av dem som ärorikt genomfört fastan, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Lördag, den 19 mars, kl. 10.00, liturgi (svenska), stormartyren Theodorus av Tyros, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 26 mars, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), minnesdag för avsomnade, Ulleråkers sjukhuskapell. Inställd!

Söndag, den 27 mars,  kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), den förlorade sonens söndag; aposteln Onesimus, Salabacke kyrka.

Lördag, den 2 april, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), det Heliga Korsets söndag; Kyrillos av Jerusalem, Årstakyrkan.

Lördag, den 9 april, kl. 10.00, liturgi (svenska), föräldrarnas lördag; hl Matrona av Thessaloniki, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Söndag, den 24 april, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Herrens inträde i Jerusalem, Salabacke kyrka.

Varje söndag liturgi kl. 10.30, och varje torsdag vesper kl. 18.00 (rumänska och engelska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A. Ett mer komplett program, också om påskens gudstjänster, finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Parohia Ortodoxă ”Sfinţii Trei Ierarhi”.

Varje söndag (undantaget den 20 mars) otta och liturgi kl. 09.00 (grekiska) i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46. Ett mer detaljerat program, också om påskens gudstjänster, finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Apostolos Paulos Uppsala”.