Gudstjänster i maj och juni

Ljusa lördagen, den 7 maj, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), Årstakyrkan.

Lördag, den 21 maj, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), hl Johannes Teologen, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Lördag,  den 18 juni, kl. 10.00, liturgi (svenska), hieromartyren Dorotheos, St Ansgars kyrka, Studentv. 34. Inställd!

Varje söndag liturgi kl. 10.30, och varje torsdag vesper kl. 18.00 (rumänska och engelska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A. Ett mer komplett program finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Parohia Ortodoxă ”Sfinţii Trei Ierarhi”.

Varje söndag otta och liturgi kl. 09.00 (grekiska) i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46. Ett mer detaljerat program finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Apostolos Paulos Uppsala”.