Gudstjänster i juli och augusti

Lördag, den 9 juli kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), ärovördige David av Thessalonika, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. 09.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Varje söndag liturgi kl. 10.30, och varje torsdag vesper kl. 18.00 (rumänska och engelska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A. Ett mer komplett program, som också innehåller undantagen, finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Parohia Ortodoxă ”Sfinţii Trei Ierarhi”.

Varje söndag otta och liturgi kl. 09.00 (grekiska) i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46. Ett mer detaljerat program, som också innehåller undantagen, finns att tillgå hos den offentliga facebook-gruppen ”Apostolos Paulos Uppsala”.