Gudstjänster i februari och mars

Andreas av Kretas kanon, måndagen 27/2 kl. 18.00, onsdagen 1/3 kl. 17.30 och fredagen 3/3 kl. 18.00 (rumänska och svenska) i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40 A.

Lördag, den 4 mars, kl. 17.30, vesper (rumänska, svenska, grekiska), första lördagen i stora fastan, i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Onsdag, den 8 mars, kl. 17.00, de förutinvigda gåvornas liturgi med biskop Macarie  (rumänska och engelska)  i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40 A.

Lördag, den 11 mars, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), de avsomnades lördag (panehida), Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. 09.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Söndag, den 13 mars,  kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), andra söndagen i stora fastan, helige Gregorios PalamasSalabacke kyrka.

Lördag, den 25 mars, kl. 09.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), myrrasmörjelse, S:ta Maria Kyrka. Bikten börjar 08.30 och själva Liturgin 09.00.

 

Kommentera