Gudstjänster i augusti och september

Lördag, den 26 augusti, kl. 09.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska),  apodosis till Kristi Förklaring, S:ta Maria Kyrka.

Lördag, den 26 augusti, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), apodosis till Kristi Förklaring, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. 09.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Aktuell information: prästen f. Daniel Pacurar med bas i Gode Herdens kapell på Ulleråker är ledig från sin tjänst under perioden mellan 28 augusti och 9 september.