Gudstjänster i mars

Lördag, den 7 mars, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska) med oljesmörjelsens sakrament (kl. 09.00). OBS! F Vitali Babushin firar tillsammans med f Angel Velitchkov i Ulleråkers sjukhuskapell:

Lördag, den 7 mars, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), minnesdag för de avsomnade, Ulleåkers sjukhuskapell.

Fredag, den 13 mars, kl. 18.00, tredje hälsningar till Jungfru Maria under ledning av metropoliten Cleopas av Sverige och Skandinavien, Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Söndag, den 15 mars, kl. 10.30, liturgi (rumänska/engelska), Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Söndag, den 22 mars, kl. 10.30, liturgi (rumänska/engelska), Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 28 mars, kl. 10.00, liturgi (svenska), Gudsmoders berömmelse, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 28 mars, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), Gudsmoders berömmelse, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Söndag, den 29 mars, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska)Salabacke kyrka.