Gudstjänster i april och maj

Varje söndag i april och maj kl. 10.00, förutom den 12 april, liturgi (rumänska/engelska) och varje torsdag i april och maj vesper kl. 18.00 i Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A. På Stora torsdagen den 9 april kl. 18.00 är vespern ersätt med De tolv evangelieläsningarna om Kristi lidande vespern. Det övriga påskprogrammet är: Stora fredagens kungliga tideböner kl. 18.00; Påsksöndagens vespergudstjänst, den så kallade kärleksvespern kl. 13.00.

Lördag, den 4 april, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), Sankta Maria kyrka i Stenhagen.

Torsdag-söndag 9-12 april, påskfirande (grekiska) i Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46: Stora onsdagen kl. 18.30 Oljesmörjelsens sakrament (metropoliten Cleopas); Stora torsdagen kl. 9.00 Aftongudstjänst med Basileos den Stores liturgi, kl 18.30 De tolv evangelieläsningarna om Kristi lidande; Stora fredagen kl. 9.00 De kungliga tidebönerna, kl 18.30 Kristi gravläggning; Stora lördagen kl. 9.00 Påskaftonens aftongudstjänst med Basileos den Stores liturgi, kl. 23.00 Påskens midnattsgudstjänst och liturgi.

Fredag-söndag, 10-12 april, påskfirande (svenska) i St Ansgars kyrka, Studentv. 34: Stora fredagen kl. 18:00 Kristi gravläggning; Stora lördagen kl. 21.30 Läsning av Apostlagärningarna, kl. 23.30 Middnattsgudstjänst, kl. 24.00 Procession, påskens morgongudstjänst och liturgi. Efter gudstjänsterna blir det påskknytkalas!

Söndag, den 12 april, kl. 10.00, Påskdagens liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Salabacke kyrka.

Lördag, den 18 april, kl. 10.00, liturgi (svenska), ljusa lördagen, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Torsdag, den 30 april, kl. 18.00, den rumänsk-ortodoxe biskopen Macarie uträttar oljesmörjelsens sakrament tillsammans med andra präster. Rumänsk kyrkokör sjunger efter gudstjänsten. Plats: Gode Herdens kapell, Ulleråkersvägen 40A.

Lördag, den  2 maj, kl. 10.00, liturgi (svenska), St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 23 maj, kl. 10.00, liturgi (svenska, kyrkoslaviska), Ap. Simon Ivraren, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Söndag, den 24 maj, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Salabacke kyrka.

Lördag, den 30 maj, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska), Själalördagen, Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.

Söndag, den 31 maj, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska), Pingstdagen, Aposteln Paulus grekisk-ortodoxa kyrka, Sysslomansgatan 46.