Bokcirkel under sommaren

Alla är välkomna till samtal om ortodox tro, i form av en bokcirkel, som kommer att äga rum kl. 19:00 ett antal torsdagar under sommaren. Inför varje möte kommer det att finnas någon text att läsa, men läsningen är självklart frivillig.
Mötena kommer att äga rum via Internet, med hjälp av programmet ”Zoom”. En länk skickas ut via e-post, strax före mötena börjar.
Se denna länk, för mer information om ”Zoom”: https://zoom.us/

 

Varje möte inleds med att samtalsledaren gör ett anförande och ställer frågor om texten, i upp till 20 minuter. Därefter öppnas det upp för samtal om det berörda ämnet, fram tills senast kl. 20:30. Någon annan kan också få inleda i maximalt 20 minuter, om så önskas.

Samtalsledare är Teol. Dr. Johannes Pulkkanen.

För frågor och anmälan, vänligen skicka ett e-postmeddelande till johanneskapellet@gmail.com.


Datum:

Torsdag den 18 juni

Torsdag den 2 juli

Torsdag den 23 juli

Torsdag den 6 augusti

Torsdag den 20 augusti