Gudstjänster i december

Lördag, den 13 december, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska/svenska), Herman av Alaska, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 2o december, kl. 10.00, liturgi (svenska), Ambrosius av Milano, St Ansgars kyrka, Studentv. 34. Inställd!

Onsdag, den 24 december, kl. 09.30, liturgi (grekiska/svenska), Herren Jesus Kristus Födelses Afton, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Torsdag, den 25 december, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska/svenska), Herren Jesus Kristus Födelse, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 27 december, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), martyrerna Thyrsos, Leukios och Kallinikos, Ulleråkers sjukhuskapell.

Söndag, den 28 december, kl. 09.00, otta och biskopsliturgi (grekiska/svenska), Herren Jesus Kristus Födelse, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Söndag, den 28 december, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), hieromartyren Eleuterius, Salabacke kyrka.

 

Gudstjänster i november

Lördag, den 8 november, kl.10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), stormartyren Demetrius, Sankta Maria kyrka i Stenhagen.

Lördag, den 8 november, kl. 10.00, liturgi (svenska),  stormartyren Demetrius, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 22 november, kl. 09.30, otta och liturgi (OBS! grekiska och svenska), Filemon och Archippus av de sjuttio, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Söndag, den 23 november, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), apostlarna Erastus, Olympas, Herodion, Sosipater, Kvartus, och Tertius av de sjuttio (det första århundradet)Salabacke kyrka.

Lördag, den 29 november, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), evangelisten Matteus, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

 

Gudstjänster i september och oktober

Lördag, den 6 september, kl. 10.00, liturgi (svenska), hieromartyren Eutychius, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 13 september, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), Gudaföderskans gördelDet Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. o9.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Lördag, den 13 september, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska), det heliga Korsets upphöjelses förfest, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 20 september, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska), lördagen efter det heliga Korsets upphöjelseGrekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 20 september, kl.10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska),  förfest till Guds Moders  födelse, Sankta Maria kyrka i Stenhagen. Inställd!

Lördag, den 27 september, kl. 10.00, liturgi (svenska), det heliga Korsets upphöjelse, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Söndag, den 28 september, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska),  det heliga Korsets upphöjelses efterfestSalabacke kyrka.

Lördag, den 11 oktober, kl. 10.00, liturgi (svenska), artonde veckan efter Pingst, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 18 oktober, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/svenska) , nittonde veckan efter Pingst, Ulleråkers sjukhuskapell.

Lördag, den 25 oktober, kl. 10.00, liturgi (svenska), tjugonde veckan efter Pingst, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 25 oktober, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), tjugonde veckan efter Pingst, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. 09.30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Söndag, den 26 oktober, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), fäderna vid det sjunde ekumeniska konciliet, Salabacke kyrka.

Gudstjänster i juni, juli och augusti

Lördag, den 7 juni, kl. 10.00, liturgi (svenska), finnandet av den helige Johannes av Döparens huvudSt Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 28 juni, kl. 19.00, vesper (grekiska), Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Söndag, den 29 juni, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Petri och Pauli dag, församlingens festdag, Salabacke kyrka.

Söndag, den 29 juni, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska), tredje söndagen efter pingstGrekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 19 juli, kl. 10.30, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), helige Sisoes den Store av Egypten, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. 10.00. Under den finns det möjlighet till bikt.

Lördag, den 9 augusti, kl. 10.00, liturgi (svenska), stormartyren och helbrägdagöraren Panteleimon, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Söndag, den 31 augusti, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), martyrerna Florus och LaurusSalabacke kyrka.

 

Söndag, den 27 juli, kl. 09.30, otta och biskopsliturgi (grekiska och svenska), stormartyren och helbrägdagöraren PanteleimonGrekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46. Inställd!

Gudstjänster i april och maj

Lördag, den 5 april, kl.10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), oljesmörjelsens mysteriummartyren och munken Nikon och 199 lärjungar, Salabacke kyrka.

Lördag, den 5  april, kl. 10.00, liturgi (svenska), Akatistlördagen, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Söndag, den 13 april, kl. 09.30, otta och liturgi, Palmsöndagen, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46 (Ekumeniska patriarkatet).

Onsdag, den 16 april, kl. 18.00, Stora Onsdagen med oljesmörjelsens sakrament, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46 (Ekumeniska patriarkatet).

Torsdag, den 17 april, kl. 18.00, Stora Torsdagen med de tolv evangelieläsningarna om Kristi lidande, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46 (Ekumeniska patriarkatet).

Fredag den 18 april, kl. 9.30 och kl. 18.00, Stora Fredagen med de kungliga tidebönerna (på morgonen) och Kristi gravläggning (på kvällen), Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46 (Ekumeniska patriarkatet).

Lördag, den 19 april, kl. 23.00, Stora Lördagen med påsknattsvakan, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46 (Ekumeniska patriarkatet).

Torsdag, den 24 april, kl. 10.00, liturgi (svenska), Ljusa torsdagen, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 10 maj, kl. 10.00, liturgi (svenska), St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 24 maj, kl. 10.00, liturgi (svenska), slavernas apostlar hl Kyrillos och Methodios, St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Söndag, den 25 maj, kl.10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), hl Epifanius, Salabacke kyrka.

Lördag, den 31 maj, kl. 10.30, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), martyren Teodotios, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. 10.00. Under den finns det möjlighet till bikt.

 

Nya gudstjänster i närområdet!

Sankta Marias Antiokiska Ortodoxa kyrka har börjat fira Chrysostomos-liturgin på arabiska varannan lördag i Upplands-Väsby i Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45. I mars månad gäller följande datum och tider: Lördagen den 1 mars kl. 16.00 och lördagen den 15 mars kl. 16.00. Före liturgin finns möjlighet till bikt. Förutom arabiska talar prästen f. Johanna Mansour engelska och franska flytande.

Gudstjänster i februari och mars

Lördag, den 1 februari, kl. 10.00, liturgi (rumänska), martyren Trifon, Gottsunda kyrka.

Lördag, den 1 februari, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska), martyren Trifon, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 1 februari, kl. 10.00, liturgi (svenska), hl Makarius den Store, St Ansgars kyrka, Studentv. 34. Inställd pga sjukdom!

Lördag, den 8 februari, kl.10.00, liturgi (kyrkoslaviska, ryska), Helige Xenofon, hans fru Maria och deras två söner Akakios och Johannes från Konstantinopel, Sankta Maria kyrka i Stenhagen.

Lördag, den 8 februari, kl. 10.30, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), Helige Xenofon, hans fru Maria och deras två söner Akakios och Johannes från Konstantinopel, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. 10.00. Under den finns det möjlighet till bikt.

Lördag, den 15 februari, kl. 10.00, liturgi (svenska), St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 15 februari, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska), aposteln Onesimus, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Söndag, den 23 februari, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), hl Anna av NovgorodSalabacke kyrka.

Lördag, den 1 mars, kl. 10.00, liturgi (rumänska), martyren Eudocia, Gottsunda kyrka.

Lördag, den 1 mars, kl. 10.30, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), åminnelse av dem som ärorikt genomfört fastanDet Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. 10.00. Under den finns det möjlighet till bikt.

Lördag, den 1 mars, kl. 10.00, liturgi (svenska), åminnelse av dem som ärorikt genomfört fastan, St Ansgars kyrka, Studentv. 34. Liturgin är inställd pga förkylning. I stället bes timböner.

Lördag, den 8 mars, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/svenska) , stormartyren Theodor TyronUlleråkers sjukhuskapell.

Lördag, den 15 mars, kl. 10.00, liturgi (svenska), St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Lördag, den 15 mars, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska), martyren Agapios och hans kompanjoner, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Fredag, den 28 mars, kl. 17.00, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 29 mars, kl. 10.00, liturgi (rumänska), stormartyren Markus av Arethusa, Gottsunda kyrka.

Söndag, den 30 mars, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), hl Johannes KlimakosSalabacke kyrka.

Gudstjänster i december och januari

Lördag, den 7 december, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/svenska) , ärev. Alypios stylitenUlleråkers sjukhuskapell.

Lördag, den 14 december, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/ryska), tjugotredje söndagen efter PingstSalabacke kyrka.

Torsdag, den 19 december, kl. 10.00, liturgi (rumänska), martyren Bonifacius och hans kompanjoner, Gottsunda kyrka.

Söndag, den 22 december, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), tjugosjunde söndagen efter PingstSalabacke kyrka.

Söndag, den 22 december, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska), sista söndagen före Jul, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Onsdag, den 25 december, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska), Herren Jesus Kristus Födelse, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 28 december, kl. 10.30, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), hl martyren Elefterios, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börjar kl. 10.00. Under den finns det möjlighet till bikt.

Söndag, den 29 december, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska), söndagen efter Jul, Grekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Söndag, den 5 januari, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska), dagen före EpifaniaGrekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46 (Ekumeniska patriarkatet).

Måndag, den 6 januari, kl. 18.00, vesper och Julaftonens kvällsliturgi (svenska), St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

Tisdag, den 7 januari, kl. 16.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), Herren Jesus Kristus Födelse enligt den julianska kalendernSalabacke kyrka.

Lördag, den 18 januari, kl. 10.00, liturgi och vattenvigning (Ta gärna med egna diskade flaskor!), Aftonen före Teofania (svenska), St Ansgars kyrka, Studentv. 34.

 

 

 

Gudstjänster i november

Söndag, den 3 november, kl. 16.00, lekmannaledd typikagudstjänst (svenska), Katarinaskolans kapell, Nedre slottsgatan 8. Obs! Kom i tid! Ingången är öppen mellan kl. 15.45 och 16.00.

Söndag, den 10 november, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska), aposteln Lukas åttonde söndagGrekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.

Lördag, den 16 november, kl. 10.30, liturgi (kyrkoslaviska/svenska), martyren Akepsinos, den nya sketen i Vavd.

Söndag, den 17 november, kl. 16.00, lekmannaledd typikagudstjänst (svenska), Katarinaskolans kapell, Nedre slottsgatan 8. Obs! Kom i tid! Ingången är öppen mellan kl. 15.45 och 16.00.

Lördag, den 23 november, kl. 10.00, liturgi (rumänska), helige Anthony of Iezeru-Valcea, Gottsunda kyrka.

Söndag, den 24 november, kl. 10.00, liturgi (kyrkoslaviska/serbiska), tjugotredje söndagen efter PingstSalabacke kyrka.

Söndag, den  24 november, kl. 09.30, otta och liturgi (grekiska), aposteln Lukas trettonde söndagGrekiska kyrkan, Sysslomansgatan 46.