Gudstjänster i Uppsala och övriga Uppland utöver de regelbundna. Här visas även ändringar gällande gudstjänsttiderna. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

Den 25 juni till 19 juli firas inga gudstjänster i den rumänska församlingen i Ulleråker, eftersom prästen kommer att vara bortrest då.

 

Torsdag den 13 juni; kl. 9:00-9:30 bikt, kl. 9:30 morgonböner och kl. 10:00 liturgi (rumänska och svenska), Kristi Himmelfärds dag, Martyren Akvilina samt Helige Trifyllios, biskop av Leukosia, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Måndag den 24 juni; kl. 9:00-9:30 bikt, kl. 9:30 morgonböner och kl. 10:00 liturgi (rumänska och svenska), Heliga Treenigheten, Helige Johannes Döparens födelse, Överförandet av Stormartyren Johannes den Nye av Suceavas reliker och Helige Niketas av Remesiana, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Lördag den 29 juni, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 biskoplig liturgi med Hans Eminens Metropolit Kleopas av Sverige och Skandinavien (engelska, grekiska och svenska), Apostlafurstarna Petrus och Paulus, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Lördag den 20 juli, kl. 18:00 vesper och kl. 19:00 bikt (rumänska och svenska), Ärorike profeten Elias samt Moder Maria Skobtsova och de med henne, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)