Hittills planerade gudstjänster utöver de regelbundna samt hittills ändrade gudstjänsttider. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

 

Den 14/5 kommer det inte att firas liturgi i Marma kyrka i Älvkarleby.

 

Den 21/6 till 20/7 firas inga gudstjänster i den rumänska församlingen i Ulleråker, eftersom prästen kommer att vara bortrest då.

 

 

Söndag den 8 maj, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Tredje Söndagen efter Påsk, Myrrhabärerskornas Söndag; Aposteln och Evangelisten Johannes Teologen; Ärevördige Arsenios den store samt Heliga Emilia, moder till Helige Basileios den store, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Lördag den 21 maj, kl. 9:00 bikt och morgongudstjänst samt kl. 10:00 liturgi (engelska, rumänska och svenska), Apostlalika Kejsar Konstantin och hans moder Helena, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Söndag den 22 maj, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 5:e Söndagen efter Påsk, Samaritiska kvinnans Söndag, Profeten Jesaja, Överförandet av Helige Nikolaus undergörarens reliker, Martyren Kristofer, Martyrerna Epimachus av Pelusium och Gordion i Rom samt Avsomnandet av Ärevördige Shio av Mgvime, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Lördag den 28 maj, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Femte Lördagen efter Påsk; Ärevördige Pachomios den Store, grundare av cenobitiskt klosterväsende; Helige Jesaja, undergörare och biskop av Rostov; Den mördade Kronprins Demetrius av Moskva, Ärevördige Pachomios av Nerekhtsk; Ärevördige Eufrosynos, undergörare av Pskov och hans lärjunge Helige Serapion samt Ärevördige Akillos, biskop av Larissa, Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)