Gudstjänster i Uppsala och övriga Uppland utöver de regelbundna. Här visas även ändringar gällande gudstjänsttiderna. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

Söndag den 26/5 avviker schemat från det regelbundna i den rumänska församlingen. Det blir bikt kl. 8:00, morgonböner kl. 8:30 och liturgi kl. 9:00 med Hans Eminens Biskop Macarie av Nordeuropa.

 

Lördag den 11 maj, kl. 9:30 bikt (engelska och ryska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och ryska), Ljusa Lördagen samt Apostlarna Jason och Sosipater, av de 70, Sverkerskolan (Sysslomansgatan 34)

 

Söndag den 12 maj, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Tomassöndagen; Helige Epifanios, biskop av Cypern; Helige Germanos, patriark av Konstantinopel samt Helige Theodoros den Rättfärdige av Kythera, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Tisdag den 21 maj; kl. 9:00 bikt, kl. 9:30 morgonböner och kl. 10.00 liturgi (rumänska och svenska), Apostlalika Kejsar Konstantin och hans moder Helena, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)