Hittills planerade gudstjänster utöver de regelbundna samt hittills ändrade gudstjänsttider. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

Den antiokenska församlingen i Upplands Väsby kommer på obestämd tid inte fira enligt det regelbundna schemat.

 

Den rumänska församlingen kommer på obestämd tid inte följa det som står angivet under fliken ”Regelbundna gudstjänster”.
Maximalt 8 personer utöver de som är aktiva deltagare i gudstjänstfirandet (präst, kör etc.) får vistas i kyrksalen. 
För att följa lagen praktiseras rotationsprincipen enligt följande metod: Inträde sker genom den vänstra dörren, där det finns ljus att köpa. Efter att ha varit en liten stund i lokalen träder man sedan ut genom den högra dörren, där det finns en kyrkklocka.
Kyrksalen är inrymd i en större byggnad, vilket gör att ingen behöver vänta utomhus.

 

 

 

Söndag den 16 maj, kl. 9:00 liturgi (engelska, rumänska och svenska), Tredje Söndagen efter Påsk, Myrrabärerskornas Söndag, Ärevördige Theodoros den helgade, Martyren Nikolaus av Metsovo samt De Ärevördiga Silas, Paisius och Natan av Sihastria av Putnaklostret, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Fredag den 21 maj, kl. 18:00 vesper (engelska, rumänska och svenska), Apostlalika Kejsar Konstantin och hans moder Helena, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Söndag den 23 maj, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Fjärde Söndagen efter Påsk, Den lame mannens Söndag; Helige Mikael bekännaren, biskop av Synnada samt Myrrabärerskan Maria, hustru till Kleopas, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Söndag den 23 maj, kl. 9:00 liturgi (engelska, rumänska och svenska), Fjärde Söndagen efter Påsk, Den lame mannens Söndag; Helige Hierarken Mikael bekännaren, biskop av Synnada samt Myrrabärerskan Maria, hustru till Kleopas, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Söndag den 23 maj, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Fjärde Söndagen efter Påsk, Den lame mannens Söndag, Aposteln Simon ivraren; Martyrerna Alfaios, Filadelfus och Cyprinus; Heliga Moder Isidora, dåren för Kristus; Välsignade Thais av Egypten; Helige Simon, biskop av Vladimir-Suzdal, Martyren Hesychius av Antiokia samt Ärevördige Lars, munk av Egypten, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Söndag den 30 maj, kl. 9:00 liturgi (engelska, rumänska och svenska), Femte Söndagen efter Påsk, Samaritiska kvinnans Söndag, Ärevördige Isakios bekännaren och Ärevördige Barlaam, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)