Hittills planerade gudstjänster utöver de regelbundna samt hittills ändrade gudstjänsttider. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

Den antiokenska församlingen i Upplands Väsby kommer på obestämd tid inte fira enligt det regelbundna schemat.

 

Den rumänska församlingen kommer åtminstone till den 31/1 inte följa det som står angivet under fliken ”Regelbundna gudstjänster”.
Maximalt 8 personer utöver de som är aktiva deltagare i gudstjänstfirandet (präst, kör etc.) får vistas i kyrksalen. För övriga närvarande har församlingen därför skapat ett system med föranmälan, om inträde ska kunna garanteras. Detta görs genom en länk. Tidsrymderna för bikt och eukaristi går det även att föranmäla sig till genom att skicka SMS eller ringa till Fader Dan-Virgil. Numret är 076-251 79 97.
Kyrksalen är inrymd i en större byggnad, vilket gör att ingen behöver vänta utomhus.

 

Den grekiska församlingen har ställt in firandet av morgongudstjänst och liturgi den 21/2.

 

 

 

 

Söndag den 7 februari, kl. 9:00 – 11:30 liturgi samt kl. 11:30 – 12:30 bikt och eukaristi (engelska, rumänska och svenska), 35:e Söndagen efter Pingst; Helige Parthenios, Biskop av Lampsacus samt Ärevördige Lukas av Hellas, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)
Länk för bokning: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QUeX-8vsoZmm1HwBKOf8yt2VE1nQEpqXBU56km0gRow/edit?fbclid=IwAR3ghoveLH0DFYLn00

 

Söndag den 14 februari, kl. 9:00 – 11:30 liturgi samt kl. 11:30 – 12:30 bikt och eukaristi (engelska, rumänska och svenska), Sackeus’ Söndag samt De Ärevördiga Auxentios, Maron och Abraham, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)
Länk för bokning: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Hqj4Dkz0CgII_f-iGUCm1p-T89QWBNJFkyP1GPMrhw/edit?fbclid=IwAR1objVgXVKWXXQLX

 

Söndag den 21 februari, kl. 9:00 – 11:30 liturgi samt kl. 11:30 – 12:30 bikt och eukaristi (engelska, rumänska och svenska), Publikanens och fariséens Söndag, Ärevördige Timotheos den Rättfärdige samt Helige Hierarken Eustatios, Ärkebiskop av Antiokia, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)
Länk för bokning: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UXeHmkdBZXRfKRbmiTmPPlkvHvp6fBcHbxJ2FMGJlEk/edit?fbclid=IwAR1wrWLz-wUv7O2MQl3Ad1DOchwyRunMdex5vomD-MMT9ZDMIfbSV5sQMP4#gid=0

 

Söndag den 21 februari, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Publikanens och fariséens Söndag, Stormartyren Theodor Stratelatos samt Helige Sava II, Ärkebiskop av Serbien, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Söndag den 28 februari, kl. 9:00 – 11:30 liturgi samt kl. 11:30 – 12:30 bikt och eukaristi (engelska, rumänska och svenska), Förlorade Sonens Söndag, De Ärevördiga Johannes Kassianos och Germanus av Dobrogea samt Hieromartyren Proterios, Patriark av Alexandria, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)
Länk för bokning: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15WiMgTyanMy-SzBrEIAIrRHz5ThefHGD29FanNNHqbY/edit?fbclid=IwAR3kbh7QBXX57

 

Söndag den 21 mars, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 1:a Söndagen i Stora fastan, Ortodoxins seger; Helige Theofylaktos, Biskop av Nikomédeia samt Aposteln Hermas, av de 70, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Söndag den 18 april, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 5:e Söndagen i Stora fastan, Ärevördiga Maria av Egypten, Ärevördige Fader Johannes, Martyrerna Agathopos och Theodoulos samt Ärevördige Markos av Trakien, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Söndag den 23 maj, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 4:e Söndagen efter Påsk, Den lame mannens Söndag och Aposteln Simon Ivraren, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)