Gudstjänster i Uppsala och övriga Uppland utöver de regelbundna. Här visas även ändringar gällande gudstjänsttiderna. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

 

Inga ändringar hittills.

 

Lördag den 2 mars, kl. 9:30 bikt (engelska och ryska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och ryska), Helige Leo den store, påve av Rom samt Helige Flavianos, Patriark av Konstantinopel, Kvarterslokalen på Bergslagsresan 62

 

Söndag den 3 mars, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Förlorade Sonens Söndag; Martyrerna Eutropios, Kleonikos och Basiliskos; Martyren Theodoretos av Antiokia samt Heliga Nonnita, mor till Helige David, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Söndag den 24 mars, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 1:a Söndagen i Stora Fastan, Ortodoxins seger; Helige Sofronios, Patriark Jerusalem samt Helige Euthymios , biskop av Novgorod, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Söndag den 21 april, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 5:e Söndagen i Stora Fastan, Ärevördiga Maria av Egypten; Heliga Herodion, Agabos, Rufus, Asynkritos, Flegon och Hermas, apostlar av de 70 samt Helige Nifont, biskop av Novgorod, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Söndag den 5 maj, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Påskdagen, Kristi Uppståndelse, Ärevördige Theodoros Sykeoten och Martyren Leonidas, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)