Hittills planerade gudstjänster utöver de regelbundna samt hittills ändrade gudstjänsttider. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

 

Den 22/1 kommer det inte att firas någon liturgi i Marma kyrka i Älvkarleby. Däremot har församlingen nyligen inplanerat att fira liturgi den 29/1.

 

Den 30/1 kommer liturgin att börja kl. 9:00 i den rumänska församlingen i Ulleråker. Det blir biskoplig liturgi och firande av församlingens skyddshelgon De Tre Hierarkerna: Basilius den Store, Gregorius Teologen och Johannes Chrysostomos.

 

 

 

 

Söndag den 23 januari, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 biskoplig liturgi med Hans Eminens Metropolit Kleopas av Sverige och Skandinavien (engelska, grekiska och kanske svenska), 14:e Söndagen av Lukas, 31:a Söndagen efter Pingst; Hieromartyren Klemens, biskop av Ancyra; Martyren Agathangelos och Rättfärdige Fader Dionysios av Olympos, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Söndag den 23 januari, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 31:a Söndagen efter Pingst, Söndagen efter Theofania, Biskop Gregorius av Nyssa, Ärevördige Ammon av Egypten, Helige Markianos; Ärevördige Dometius, biskop av Melitene; Ärevördige Theofanes eremiten, Ärevördige Paulus av Komel’sk och Välsignade Theosebia diakonissan, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Lördag den 29 januari, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 32:a Lördagen efter Pingst, Vördnad av aposteln Petri bojor; Välsignade Maximus av Totma i Vologda, dåre för Kristus; Martyrerna Speusippos, Eleusippos, Meleusippos, Leonilla, Neon, Turbo och Jonilla i Kappadokien; Martyren Danax läsaren i Makedonien samt Nye Hieromartyren Damaskinos av Hilandar på Athos, Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Lördag den 12 februari, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 34:e Lördagen efter Pingst samt De tre stora Hierarkerna: Basileios den Store, Gregorios Teologen och Johannes Chrysostomos, Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Söndag den 20 februari, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Förlorade Sonens Söndag, Efterfest till Kristi frambärande i Templet; Helige Parthenios, biskop av Lampascus; Helige Fader Lukas av Hellas, Heliga Moder Mastridia, De 1003 martyrerna av Nikomédeia; Helige Aprionus, biskop av Cypern; Helige Petrus av Monovatia, Martyren Georg av Kreta och Martyren Theopemptus, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Lördag den 26 februari, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Åminnelse av de döda, Ärevördige Martinianos av Caesarea; Helige Serafim (Sobolev), ärkebiskop av Bogucharsk; Heliga Zoe, Jungfru Fotini och Synaxis till Omsks metropolitdömes helgon, Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Lördag den 12 mars, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Första Lördagen i Stora Fastan, Stormartyren Teodoros Tyro och Ärevördige Prokopios, bekännaren av Dekapolis, Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Söndag den 20 mars, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 2:a Söndagen i Stora fastan, Helige Gregorius Palamás, De 7 hierarkmartyrerna av Cherson, Helige Fader Emilianus; Heliga Nestor och Arkadius, biskopar av Tremithus; Ärevördige Laurentius, grundare av Guds Moders kloster på ön Salamis; Ärevördige Paulus den simple av Egypten; Helige Paulus bekännaren, biskopen av Plusias i Bithynien samt Helige Efraim, patriark av Antiokia, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Lördag den 26 mars, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Tredje Lördagen i Stora Fastan, Åminnelse av de döda, Överförandet av relikerna till Helige Nikeforos bekännaren, patriark av Konstantinopel samt Martyren Sabinus (Abibus) av Egypten, Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Lördag den 16 april, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Sjätte Lördagen i Stora Fastan, Lazaroslördagen och Ärevördige Nikitas bekännaren, igumen för Medikions kloster samt Den icke-vissnande blommans ikoner av Guds Moder, Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Söndag den 17 april, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Palmsöndagen – Herrens intåg i Jerusalem, Martyren Perbutha och Ärevördige Josef, hymndiktaren, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Lördag den 30 april, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Första Lördagen efter Påsk; Hieromartyren Simeonbiskop i Persien och dennes medmartyrer; Ärevördige Akakios, biskop av Melitene samt Ärevördige Zosimas av Solovki, Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Lördag den 14 maj kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Tredje Lördagen efter Påsk, Profeten Jeremia samt Ärevördige Papnutis, igumen för Borovsks kloster, Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Söndag den 22 maj, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 5:e Söndagen efter Påsk, Samaritiska kvinnans Söndag, Profeten Jesaja, Överförandet av Helige Nikolaus undergörarens reliker, Martyren Kristofer, Martyrerna Epimachus av Pelusium och Gordion i Rom samt Avsomnandet av Ärevördige Shio av Mgvime, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Lördag den 28 maj, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Femte Lördagen efter Påsk; Ärevördige Pachomios den Store, grundare av cenobitiskt klosterväsende; Helige Jesaja, biskop och undergörare av Rostov samt Mördade Kronprins Demetrius av Moskva, Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)