Gudstjänster i Uppsala och övriga Uppland utöver de regelbundna. Här visas även ändringar gällande gudstjänsttiderna. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

 

Liturgin har blivit inställd den 25/3 i Gode Herdens kapell, eftersom Svenska kyrkan vill använda lokalen då. Istället kommer den rumänska församlingen att fira liturgin i den grekiska kyrkan på Sysslomansgatan 46.

 

Fredag den 24 mars, kl. 18:00 oljesmörjelsegudstjänst (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Fjärde Fredagen i Stora Fastan, Ärande av Korset; Helige Sofronios, patriark av Jerusalem (†638); Helige undergöraren Euthymios, biskop av Novgorod (†1458); Ärevördige Sofronios, eremit i Kievs grottor (†1200-talet); Hieromartyren Pionios samt medmartyrerna Asclepiades, Macedonia, Linos och Sabina avrättade i Smyrna 250; Överförandet av relikerna av Martyren Epimakhos av Pelousion (†ca 250) till Konstantinopel och Helige Johannes Moskhos (†622), Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 25 mars, kl. 9:00 bikt och morgongudstjänst samt kl. 10:00 liturgi (engelska, rumänska och svenska), Fjärde Lördagen i Stora Fastan och Gudaföderskan Jungfru Marie bebådelse, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Lördag den 25 mars, kl. 9:00 bikt och söndagsskola (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Fjärde Lördagen i Stora Fastan, Åminnelse av avsomnade, Ärevördige Theofanes, bekännaren av berget Sigriane (†818); Rättfärdige Fineas, barnbarn till Aron (†ca 1500 f.Kr.); Helige Gregorios Dialogen, påve av Rom (†604); Ärevördige Simeon, den nye teologen(†1022); Den icke handmålade ikonen av Guds moder i Lod under första århundradet e.Kr., Återställandet av Georgiska Apostoliska Kyrkans autokefali 1917; Martyren Demetre den hängivne, kung av Georgien (†1289), Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Tisdag den 28 mars, kl. 17:00 Helige Andreas av Kretas botkanon och cirka 18:30 bikt (engelska, rumänska och svenska), Femte Tisdagen i Stora Fastan, Ärevördige Hilarion den Nye (†754) och Ärevördige Stefanos undergöraren (†815), Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Lördag den 8 april, kl. 9:00 bikt och söndagsskola (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Lazaroslördagen, Synaxis till Ärkeängeln Gabriel; Hieromartyren Irinej, biskop av Srem (†304); Martyrerna Bathusius och Bercus (präster), munken Arpilus och en mängd lekmän som mördades på Krim ca 375; Ärevördige munken Malkhos av Chalcis i Syrien (†300-talet) och Ärevördige Basileios den yngre, ankarit nära Konstantinopel (†944), Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 22 april, kl. 9:00 bikt och söndagsskola (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Ljusa Lördagen, Martyren Eupsychios av Caesarea i Kappadokien (†362); Martyrerna Dysan (biskop), Maryab (präst), Habdies och 270 andra i Persien ca 362-364 samt Hieromartyren Bademus, arkimandrit i Persien (†379), Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Söndag den 23 april, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Andra Söndagen i påsktid, Antipasha, Tomassöndagen; Martyrerna Terentius, Pompeius, Africanus, Maximus och 36 andra i Kartago (†250); De 6000 martyrerna i Georgien (†1615); Martyrerna Jakob presbytern och diakonerna Azadanes och Abdikius, av Persien (†ca 380); Neo-hieromartyren Gregorios V, patriark av Konstantinopel (†1821); Profetissan Hulda i 2 Kung. i Gamla Testamentet och Neomartyren Demos av Smyrna (†1763), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Lördag den 13 maj, kl. 9:00 bikt och söndagsskola (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 5:e Lördagen efter Påsk; Aposteln Jakob, Sebedei son och bror till Helige Johannes Teologen (†44); Avtäckandet av relikerna 1558 av Helige Niketas, biskop av Novgorod (†1108); Helige Ignatios, biskop av Stavropol och Kaukasus (†1867); Helige Donatos, biskop av Euroea i Epirus (†387); Avtäckandet av relikerna till Hieromartyren Basileios, biskop av Amaseia (†322); Martyren Maximos av Efesos samt Ärevördige hymnografen Clemens, igumen för Studionklostret, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Söndag den 21 maj, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 6:e Söndagen efter Påsk, Den blindföddes Söndag, Aposteln och Evangelisten Johannes Teologen (†ca 100), Ärevördige Arsenios den store av öknen Sketis (†448); Heliga Emilia – moder till helgonen Makrina, Basileios den store och Gregorios av Nyssa (†375); Ärevördige Arsenios den arbetsälskande, av Kievs grottor (†1300-talet), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Lördag den 27 maj, kl. 9:00 bikt och söndagsskola (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Himmelsfestens efterfest, Martyren Isidoros av Chios (†251); Helige Isidor, Kristi dåre och undergörare av Rostov (†1474); Ärevördige Nikita, biskop av Novgorod och eremit i Kievs grottor (†1108); Martyren Maximos, mördad under Kejsar Decius (†250); Helige Leontios, patriark av Jerusalem (†1175); Neomartyren Johannes-Raiko av Sjumen i Bulgarien (†1802) samt Neomartyren Markus av Kreta, avrättad i Smyrna 1643, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 10 juni, kl. 9:00 bikt och söndagsskola (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Pingstens avslutning; Ärevördige Nikitas, biskop av Chalkedon (†800-talet); Helige Ignatios, biskop och undergörare av Rostov (†1288); Helige Eutychios, biskop av Melitene (†första århundradet e.Kr.); Martyren Helikonida av Thessaloniki (†244); Hieromartyren Helladios, biskop i Öst (†300-talet); Neomartyren Demetrios av Tripolitsa (†1794), Ärevördige munken Sofronios av Bulgarien (†1510) samt Martyrerna Crescens, Paulus och Dioscorides i Rom 326, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 24 juni, kl. 9:00 bikt och söndagsskola (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 3:e Lördagen efter Pingst; Heliga Apostlarna Bartolomeos och Barnabas (†Första århundradet e.Kr.); Avtäckandet av relikerna 1572 av Ärevördige Efraim, arkimandrit och grundare av Heliga Boris och Glebs kloster i Torzhok (†1053); Överförandet av relikerna av Ärevördige Arkadius, munk på Heliga Boris och Glebs kloster (†1077) samt Uppenbarelsen av Ärkeängeln Gabriel och hymnen ”Sannerligen är det värdigt” (Axion Estin) framför en ikon av Guds Moder för en munk på Athos på 900-talet, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)