Gudstjänster i Uppsala och övriga Uppland utöver de regelbundna. Här visas även ändringar gällande gudstjänsttiderna. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

 

Inga ändringar hittills.

 

Torsdag den 11 april, kl. 18:00 oljesmörjelsegudstjänst (rumänska och svenska), Fjärde Torsdagen i Stora Fastan; Helige Hierarken Callinicus av Cernica, biskop av Ramnic samt Hieromartyren Antipas, biskop av Pergamon, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Onsdag den 17 april, kl. 18:00 Helige Andreas av Kretas botkanon (rumänska och svenska) och kl. 19:30 bikt (engelska, rumänska och svenska), Femte Onsdagen i Stora Fastan samt Hieromartyren Simeon, biskop i Persien, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Fredag den 19 april, kl. 18:00 Akathistoshymn till Gudaföderskan (grekiska och svenska), Femte Fredagen i Stora Fastan; Helige Tryfon, Patriark av Konstantinopel; Helige Göran bekännaren samt Hieromartyren Paphnutius, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Fredag den 19 april, kl. 18:00 Akathistoshymn till Gudaföderskan (rumänska och svenska) och kl. 19:30 bikt (engelska, rumänska och svenska), Femte Fredagen i Stora Fastan, Ärevördige Johannes av den gamla Lavran i Palestina och Hieromartyren Paphnutius, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Söndag den 21 april, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Femte Söndagen i Stora Fastan, Heliga Maria av Egyptens Söndag, Hieromartyren Januarios och de övriga med honom samt Martyren Alexandra, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Söndag den 21 april, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 5:e Söndagen i Stora Fastan, Ärevördiga Maria av Egypten; Heliga Herodion, Agabos, Rufus, Asynkritos, Flegon och Hermas, apostlar av de 70 samt Helige Nifont, biskop av Novgorod, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Tisdag den 23 april, kl. 9:00-9:30 bikt (engelska, rumänska och svenska), kl. 9:30 akathistoshymn och kl. 10:00 liturgi (rumänska och svenska), Sjätte Tisdagen i Stora Fastan; Stormartyren Georgios, segerbäraren samt Martyren Valerius, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Lördag den 27 april, kl. 9:00-9:30 bikt (engelska, rumänska och svenska), kl. 9:30 akathistoshymn, kl. 10:00 liturgi (rumänska och svenska) och därefter åminnelsegudstjänst för avsomnade, Lasaroslördagen; Hieromartyren Simeon, Herrens släkting och biskop av Jerusalem samt Markus och Zenas, apostlar av de 70, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Lördag den 27 april, kl. 9:30 bikt (engelska och ryska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och ryska), Lazaroslördagen; Helige Martin bekännaren, påve av Rom samt Martyrerna Antonij, Ioann och Evstafij, Sverkerskolan (Sysslomansgatan 34)

 

Söndag den 5 maj, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Påskdagen, Kristi Uppståndelse, Ärevördige Theodoros Sykeoten och Martyren Leonidas, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Lördag den 11 maj, kl. 9:30 bikt (engelska och ryska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och ryska), Ljusa Lördagen samt Apostlarna Jason och Sosipater, av de 70, Sverkerskolan (Sysslomansgatan 34)