Hittills planerade gudstjänster utöver de regelbundna samt hittills ändrade gudstjänsttider. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

Den 24/9 och 15/10 kommer det inte att firas liturgi i Marma kyrka. Samtidigt ändrades det till att det blir liturgi den 8/10.

Måndag den 26 september, kl. 18:00 oljesmörjelsegudstjänst och cirka kl. 20:00 bikt (engelska, rumänska och svenska), Hieromartyren Antimus, metropolit av de rumänska landområdena (†1716); Martyren Kallistratos (†304) och Martyren Epikaris (†284), Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Lördag den 1 oktober, kl. 9:00 bikt och kl. 10:00 liturgi (engelska, rumänska och svenska), Guds Moders beskydd; Aposteln Ananias, av de 70 (†första århundradet e.Kr.); Ärevördige Romanos, skönsångaren (†556) samt De ärevördiga Josef (†1660) och Kyriakos (†slutet av 1400-talet eller tidigt på 1500-talet) av Bisericani, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Lördag den 8 oktober, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 17:e Lördagen efter Pingst, Ärevördiga nunnan Eufrosyne av Alexandria (†445), Avsomnandet av Ärevördige igumenen Sergij av Radonesh (†1392), Ärevördiga nunnan Eufrosyne av Suzdal (†1250); Överförandet av relikerna av Helige Herman, ärkebiskop av Kazan; Ärevördiga Dositea, eremiten av Kiev (†1776); Martyren Papnutius och 546 medmartyrer i Egypten (†200-talet); Jordbävningen i Konstantinopel 447, då en pojke lyftes till himlen och hörde Trisagion-hymnen samt Helige Arsenios den store, catholicos av Georgien (†887), Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

Lördag den 22 oktober, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 19:e Lördagen efter Pingst; Aposteln Jakob, Alfei son; Ärevördiga Andronikos och Athanasia av Egypten, Rättfärdige förfadern Abraham och dennes brorson Lot, Martyrerna Juventius och Maximos av Antiokia; Heliga Publia (eller Poplia), bekännerska av Antiokia; Ärevördige Petrus av Galatien, Helige Stefan den Nye av Serbien, Hieromartyren Dionysios av Paris samt Ärevördige Stefan den blinde, kung av Serbien, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

Söndag den 23 oktober, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 19:e Söndagen efter Pingst, Martyrerna Eulampios och Eulampia ihop med 200 medmartyrer (310), De 26 martyrerna på Zografous kloster på berget Athos (1284); Helige Theofilos, bekännaren av Bulgarien (716); Martyren Theoteknos av Antiokia (†ca 305-310); Salige Andreas av Totemsk, dåre för Kristus (1673) samt Ärevördige Amvrosij av Optina (1891), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

Lördag den 12 november, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 22:a Lördagen efter Pingst, Hieromartyren Zenobios och dennes syster Zenobia av Aegae i Kilikien; Apostlarna Kleopas, Tertios, Markos, Justus och Artemas av de 70; Hieromartyren Markianos, biskop av Syrakusa; Martyren Eutropia av Alexandria; Helige Stefan Milutin, dennes bror Helige Dragutin och deras mor Heliga Helena, hustru till Kung Stefan Uroš I av Serbien; Helige Josef I, patriark av Konstantinopel samt Martyren Jotham Zedgenidze i Georgien, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

Söndag den 20 november, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 23:e Söndagen efter Pingst, Martyren Hieron och hans 32 medmartyrer i Melitene (298); Martyrerna Auktos, Taurios och Thessaloniki av Amfipolis; Helige Lasaros, undergöraren av berget Galesios nära Efesos (1053); Martyrerna Melasippos, Kasynia och deras son Antoninos i Ankyra i Frygien (363); Martyren Alexander av Thessaloniki (305) samt Martyren Athenodoros, bror till Gregorios undergöraren (ca 270-275), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

Lördag den 26 november, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 24:e Lördagen efter Pingst; Helige Johannes Chrysostomos, ärkebiskop av Konstantinopel; Martyrerna Antonios, Nikeforos, Germanos och Manetha av Caesarea i Palestina samt Neomartyren Damaskenos av berget Athos, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

Lördag den 10:e december, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 26:e Lördagen efter Pingst, Ikonen på Guds Moder vid namn ”Tecknet”, Stormartyren Jakob av Persien samt Ärevördige Romanos, undergöraren av Kilikien, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

Söndag den 18 december, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 27:e Söndagen efter Pingst, Ärevördige Savas den helgade (†532); Fäderna som led martyrdöden i Karyes på berget Athos, mördade av latinska korsfarare  (1283); Helige Nektarios av Bitola (†1500) samt Heliga fäderna Karyon och Sakarias, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

Lördag den 24 december, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 28:e Lördagen efter Pingst; Ärevördige Daniel, styliten av Konstantinopel; Ärevördige Nikon, den magre och torre av Kievs Grottor; Martyren Mirax av Egypten, Martyrerna Akepsios och Haifal i Arbela i Assyrien; Ärevördige Lukas, den nye styliten av Chalcedon samt Ärevördige munken Leontios av Monemvasia på Peloponnesos, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

Söndag den 22 januari, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 32:a Söndagen efter Pingst; Söndagen efter Theofania, Martyren Polyeuktos (†259); Ärevördige Efstratios, undergörare av Tarsus  (821); Hieromartyren Filip, Metropolit av Moskva och hela Ryssland (†1569); Profeten Shemaja (900-talet f.Kr.) samt Helige Peter, biskop av Sebaste i Armenien och bror till både Basileios den store och Gregorios av Nyssa (†391), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

Söndag den 19 februari, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Domsöndagen, Köttavståendets Söndag; Helige Bukolos, biskop av Smyrna (†ca 100-105); Jungfrumartyren Fausta med martyrerna Evilasius och Maximos i Kyzikos (†ca 305-311), Jungfrumartyren Dorothea med martyrsystrarna Christina och Callista och martyren Teofilos i Caesarea i Kappadokien (†288 eller 300); Helige Fotios, patriark av Konstantinopel (†891); Ärevördige Barsanouphios den store (†ca 545), Ärevördige Johannes profeten (†530), Junfrumartyrerna Marta och Maria samt deras bror Lykarion i Mindre Asien, Martyren Julius av Emesa (†312); Martyrerna Faustus, Basilius och Silvanus av Darion i Konstantinopel samt Ärevördige Johannes av Thebe, munk (†ca 520-530), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

Söndag den 19 mars, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Tredje Söndagen i Stora fastan, Korsärandets Söndag, De 42 heliga martyrerna av Ammoria i Frygien (†845), Salige Job av Solovki (†1720), Munkmartyrerna Konon och hans son Konon av Ikonion (†ca 270-275); Ärevördige Arkadios, munk av Cypern och hans lärjungar martyrerna Julius läkaren och Eubolos (†361); Munkmartyren Maximos, Martyren Eufrosynos, Avtäckandet av det ärevördiga korset och de ärevördiga spikarna av Heliga kejsarinnan Helena i Jerusalem år 326 och Czestochowas ikon av Guds moder Maria, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

Söndag den 23 april, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Andra Söndagen i påsktid, Antipasha, Tomassöndagen; Martyrerna Terentius, Pompeius, Africanus, Maximus och 36 andra i Kartago (†250); De 6000 martyrerna i Georgien (†1615); Martyrerna Jakob presbytern och diakonerna Azadanes och Abdikius, av Persien (†ca 380); Neo-hieromartyren Gregorios V, patriark av Konstantinopel (†1821); Profetissan Hulda i 2 Kung. i Gamla Testamentet och Neomartyren Demos av Smyrna (†1763), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

Söndag den 21 maj, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 6:e Söndagen efter Påsk, Den blindföddes Söndag, Aposteln och Evangelisten Johannes Teologen (†ca 100), Ärevördige Arsenios den store av öknen Sketis (†448); Heliga Emilia – moder till helgonen Makrina, Basileios den store och Gregorios av Nyssa (†375); Ärevördige Arsenios den arbetsälskande, av Kievs grottor (†1300-talet), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)