Alla inlägg av admin

Hittills planerade gudstjänster utöver de regelbundna samt hittills ändrade gudstjänsttider. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

 

Den 16/6 till 13/7 firas inga gudstjänster i den antiokenska församlingen i Upplands Väsby.

 

Den 21/6 till 20/7 firas inga gudstjänster i den rumänska församlingen i Ulleråker, eftersom prästen kommer att vara bortrest då.

 

 

Lördag den 28 maj, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Femte Lördagen efter Påsk; Ärevördige Pachomios den Store, grundare av cenobitiskt klosterväsende; Helige Jesaja, undergörare och biskop av Rostov; Den mördade Kronprins Demetrius av Moskva, Ärevördige Pachomios av Nerekhtsk; Ärevördige Eufrosynos, undergörare av Pskov och hans lärjunge Helige Serapion samt Ärevördige Akillos, biskop av Larissa, Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Söndag den 29 maj, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Sjätte Söndagen efter Påsk, Den blindfödde mannens Söndag, Jungfrumartyren Theodosia av Tyrus, Neomartyren Andreas Argenti av Chios och Neomartyren Johannes av Smyrna, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Söndag den 5 juni, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Sjunde Söndagen efter Påsk, Fäderna vid det första ekumeniska konciliet i Nicaea år 325; Hieromartyren Dorotheos, biskop av Tyrus samt De romerska martyrerna Kristoffer och Konon, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Söndag den 26 juni; kl. 9:00 morgongudstjänst, kl. 10:00 liturgi och ett firande i förväg av församlingens skyddshelgon som är aposteln Paulus (grekiska och svenska), Andra Söndagen av Matteus samt Ärevördige David den rättfärdige av Thessaloniki, neomartyr under turkiska oket, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)