Alla inlägg av admin

Hittills planerade gudstjänster utöver de regelbundna samt hittills ändrade gudstjänsttider. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

Den antiokenska församlingen i Upplands Väsby kommer från och med den 5/6 återgå till att följa det som står angivet under fliken ”Regelbundna gudstjänster”.

 

Den rumänska församlingen kommer från och med den 13/6 återgå till att följa det som står angivet under fliken ”Regelbundna gudstjänster”.

 

 

 

 

Måndag den 21 juni, kl. 19:00 vesper och akathistoshymn (engelska, rumänska och svenska), Heliga Treeninghetens dag, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Torsdag den 24 juni, kl. 19:00 vesper och akathistoshymn (engelska, rumänska och svenska), Helige Johannes Döparens födelse, Överförandet av Stormartyren Johannes den Nye av Suceavas reliker samt Helige Nicetas av Remesiana, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Lördag den 26 juni, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Pingstens apodosis, Ärevördige David av Thessaloniki samt Framträdandet av ikonen av Guds moder i Tikhvin, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Tisdag den 29 juni, kl. 19:00 vesper och akathistoshymn (engelska, rumänska och svenska), Apostlafurstarna Petrus och Paulus, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Söndag den 19 september, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 13:e Söndagen efter Pingst, Ärkeängeln Mikaels under vid Kolosse, Martyren Romulos samt Ärevördige David, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Söndag den 24 oktober, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 18:e Söndagen efter Pingst, Fäderna vid det sjunde ekumeniska konciliet; Aposteln Filippos, en av de sju diakonerna samt Helige Theofanes, bekännaren, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Söndag den 21 november, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 22:a Söndagen efter Pingst samt Ärkeängeln Mikael och alla okroppsliga krafters samlingsfest, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Söndag den 19 december, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 26:e Söndagen efter Pingst samt Helige Nikolaos undergöraren, Ärkebiskop av Myra i Lykien, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Fredag den 7 januari, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Jesu Kristi födelse, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)