Alla inlägg av admin

Hittills planerade gudstjänster utöver de regelbundna samt hittills ändrade gudstjänsttider. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

Den antiokenska församlingen i Upplands Väsby kommer på obestämd tid inte fira enligt det regelbundna schemat.

 

Den rumänska församlingen kommer på obestämd tid inte följa det som står angivet under fliken ”Regelbundna gudstjänster”.
Maximalt 8 personer utöver de som är aktiva deltagare i gudstjänstfirandet (präst, kör etc.) får vistas i kyrksalen. För övriga närvarande har församlingen därför skapat ett system med föranmälan, om inträde ska kunna garanteras. Detta görs genom en länk. Tidsrymderna för bikt och eukaristi går det även att föranmäla sig till genom att skicka SMS eller ringa till Fader Dan-Virgil. Numret är 076-251 79 97.
Kyrksalen är inrymd i en större byggnad, vilket gör att ingen behöver vänta utomhus.

 

 

 

Söndag den 4 april, kl. 9:00 morgongudstjänst och cirka mellan kl. 9:30 – 10:00 börjar liturgin (grekiska och svenska), Tredje Söndagen i Stora Fastan, Korsärandets Söndag, Helige Göran den Rättfärdige av Maleon, Helige Rättfärdige Platon Studiten, Helige Hieromartyren Niketas av Serres, Helige Rättfärdige Zosimas Theonas, Helige Theonas, Ärkebiskop av Thessaloniki; De Heliga Teodolos och Agatopos av Thessaloniki, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Söndag den 4 april, kl. 9:00 – 11:30 liturgi samt kl. 11:30 – 12:00 bikt och eukaristi (engelska, rumänska och svenska), Tredje Söndagen i Stora Fastan, Korsärandets Söndag, Ärevördige Josef Hymndiktaren, Helige Göran av Berget Maleon samt Helige Zosimas, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)
Länk för bokning: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QUeX-8vsoZmm1HwBKOf8yt2VE1nQEpqXBU56km0gRow/edit?fbclid=IwAR3ghoveLH0QDsLI4Do8Bv6jRMrnK3

 

Söndag den 11 april, kl. 9:00 – 11:30 liturgi samt kl. 11:30 – 12:00 bikt och eukaristi (engelska, rumänska och svenska), Fjärde Söndagen i Stora Fastan, Johannes Klimakos’ Söndag, Helige Hierarken Callinicus av Cernica, biskop av Ramnic samt Hieromartyren Antipas, biskop av Pergamon, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)
Länk för bokning: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Hqj4Dkz0CgII_f-iGUCm1p-T89QWBNJFkyP1GPMrhw/edit?fbclid=IwAR1objxqrYzHhVXtbjGRSKgWP07W0

 

Söndag den 18 april, kl. 9:00 – 11:30 liturgi samt kl. 11:30 – 12:00 bikt och eukaristi (engelska, rumänska och svenska), Femte Söndagen i Stora Fastan, Heliga Maria av Egypten samt  Ärevördige Johannes, lärjunge till Helige Gregorius av Decapolis, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)
Länk för bokning: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jlGrHB8Al8PWBo8zZuz7sUGxQu5GgBdTHIcbd2jwJh0/edit?fbclid=IwAR0oI49RmYeweRsdzJrFGYPQ05

 

Söndag den 18 april, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Femte Söndagen i Stora fastan, Ärevördiga Maria av Egypten, Ärevördige Fader Johannes, Martyrerna Agathopos och Theodoulos samt Ärevördige Markos av Trakien, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Lördag den 24 april, kl. 9:00 – 12:00 liturgi och åminnelsegudstjänst för de avsomnade samt kl. 12:00 – 12:30 bikt och eukaristi (engelska, rumänska och svenska), Lasaroslördagen, Åminnelselördagen, De Heliga Bekännarna och Metropoliterna av Transylvanien: Elias Iorest, Simion Stefan och Sava II Brankovic; Martyrerna Pasikrates och Valentin samt Ärevördiga Elisabet, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)
Länk för bokning: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oRUGPP1J6nMOpUAd0wn5T1ZaYF4wJHLnXavGPku-dyg/edit?fbclid=IwAR0QQRUsrDaX555AX5

 

Söndag den 25 april, kl. 9:00 – 11:30 liturgi samt kl. 11:30 – 12:00 bikt och eukaristi (engelska, rumänska och svenska), Sjätte Söndagen i Stora Fastan, Palmsöndagen – Herrens intåg i Jerusalem, Helige Aposteln och Evangelisten Markus samt Ärevördige Vasile (Rumänien), Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)
Länk för bokning: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oQRsCOCMZVSBjotzWYtWkNdRCIJpLBtTGXLAwzXIHHw/edit?fbclid=IwAR0wD_6dIquVn2PRve2H0qFgH0QFIH

 

Måndag den 26 april, kl. 18:00 Heliga och Stora Måndagens vesper samt kl. 19:00 – 19:30 bikt (engelska, rumänska och svenska), Heliga och Stora Måndagen, Hieromartyren Basilius, biskop av Amasea; Heliga Glafira; Martyrerna av Axiopolis: Kyrillos, Kindeas och Dasius, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)
Länk för bokning: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ajMaXPrBV-ATYbRQ0AQ-GnNoMNR9bhApYrI9ldo2V04/edit?fbclid=IwAR3kNmfXZI1ICS1XDIXWIXVI

 

Tisdag den 27 april, kl. 18:00 Heliga och Stora Tisdagens vesper samt kl. 19:00 – 19:30 bikt (engelska, rumänska och svenska), Heliga och Stora Tisdagen, Hieromartyren Simeon, Herrens släkting, biskop av Jerusalem; Apostlar av de 70: Markus och Zenas, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)
Länk för bokning: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UXeHmkdBZXRfKRbmiTmPPlkvHvp6fBcHbxJ2FMGJlEk/edit?fbclid=IwAR1wrWLz-wUvMvVv5M55

 

Onsdag den 28 april, kl. 18:00 Heliga och Stora Onsdagens vesper samt kl. 19:00 – 19:30 bikt (engelska, rumänska och svenska), Heliga och Stora Onsdagen, Martyrerna i Dorostorum: Maximus, Quinctilian och Dada; Apostlar av de 70: Jason och Sosipater, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)
Länk för bokning: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15WiMgTyanMy-SzBrEIAIrRHz5ThefHGD29FanNNHqbY/edit?fbclid=IwAR3kbh7znxy6FLFfBcvT71k_XnilGaqTmXwh1iOu-MA3UB0qQqvn5Cyvy2U#gid=0

 

Torsdag den 29 april, kl. 18:00 Heliga och Stora Torsdagens vesper med läsning av de tolv evangelieläsningarna samt kl. 20:00 – 20:30 bikt (engelska, rumänska och svenska), Heliga och Stora Torsdagen, De Heliga nio Martyrerna i Kyzikos samt Ärevördige Memnon undergöraren, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)
Länk för bokning: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VXtdOu1uZgKDaToHiGZ0-IHl1VS_fUC8VXYFgtGpkbE/edit?fbclid=IwAR0juGhrMjUU8puQvL0HU

 

Fredag den 30 april, kl. 18:00 Heliga och Stora Fredagens vesper med sörjande för Kristi korsfästelse och åminnelse av Kristi nedstigande till dödsriket samt kl. 20:30 – 21:00 bikt (engelska, rumänska och svenska), Heliga och Stora Fredagen, Aposteln Jakob, Sebedei son samt Helige Hierarken Donatus, biskop av Euroea, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)
Länk för bokning: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P1vdKGjp1RYgHk7d-7wCftveO5y3ucbOXLwhnvth6YI/edit?fbclid=IwAR2c5MgC-8J26SgE0ZeMgxtPzbgg09

 

Söndag den 23 maj, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Fjärde Söndagen efter Påsk, Den lame mannens Söndag och Aposteln Simon Ivraren, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)