Alla inlägg av admin

Gudstjänster i Uppsala och övriga Uppland utöver de regelbundna. Här visas även ändringar gällande gudstjänsttiderna. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

 

Inga ändringar än så länge.

 

Lördag den 26 november, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 24:e Lördagen efter Pingst; Helige Johannes Chrysostomos, ärkebiskop av Konstantinopel; Martyrerna Antonios, Nikeforos, Germanos och Manetha av Caesarea i Palestina samt Neomartyren Damaskenos av berget Athos, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 3 december, kl. 8:30 bikt (ryska och svenska) och kl. 9:00 liturgi (kyrkoslaviska och ryska), 25:e Lördagen efter Pingst, Förfest till Allra heligaste Gudaföderskans införande i Templet, Ärevördige Gregorios av Dekapolis (†816); Helige Proklos, ärkebiskop av Konstantinopel (†447); Ärevördige Diodoros av både berget Göran och Solovki (†1633), Martyren Dasios av Dorostolum (†303); Martyrerna Eustathios, Thespasios och Anatolios av Nicea (†312) samt Martyrerna i Persien år 343: prästerna Nerses och Josef, biskoparna Johannes, Saverius, Isak och Hypatius samt Azades, Sasonius, Thecla och Anna tillsammans med många andra, Sankta Maria kyrka (Stenhagsvägen 201)

 

Lördag den 10:e december, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 26:e Lördagen efter Pingst, Ikonen på Guds Moder vid namn ”Tecknet”, Stormartyren Jakob av Persien samt Ärevördige Romanos, undergöraren av Kilikien, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 17 december, kl. 8:30 bikt (ryska och svenska) och kl. 9:00 liturgi (kyrkoslaviska och ryska), 27:e Lördagen efter Pingst, Stormartyren Barbara och Martyren Juliana i Heliapolis i Syrien (†306), Ärevördige Johannes av Damaskus (†760); Ärevördige Johannes, biskop av Polybotos (†716); Helige Gennadii, ärkebiskop av Novgorod (†1504) samt Nye Hieromartyren Serafim, biskop av Fanar (†1601), Sankta Maria kyrka (Stenhagsvägen 201)

 

Söndag den 18 december, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 27:e Söndagen efter Pingst, Ärevördige Savas den helgade (†532); Fäderna som led martyrdöden i Karyes på berget Athos, mördade av latinska korsfarare  (1283); Helige Nektarios av Bitola (†1500) samt Heliga fäderna Karyon och Sakarias, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Lördag den 24 december, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 28:e Lördagen efter Pingst; Ärevördige Daniel, styliten av Konstantinopel; Ärevördige Nikon, den magre och torre av Kievs Grottor; Martyren Mirax av Egypten, Martyrerna Akepsios och Haifal i Arbela i Assyrien; Ärevördige Lukas, den nye styliten av Chalcedon samt Ärevördige munken Leontios av Monemvasia på Peloponnesos, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Söndag den 22 januari, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 32:a Söndagen efter Pingst; Söndagen efter Theofania, Martyren Polyeuktos (†259); Ärevördige Efstratios, undergörare av Tarsus  (821); Hieromartyren Filip, Metropolit av Moskva och hela Ryssland (†1569); Profeten Shemaja (900-talet f.Kr.) samt Helige Peter, biskop av Sebaste i Armenien och bror till både Basileios den store och Gregorios av Nyssa (†391), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Söndag den 19 februari, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Domsöndagen, Köttavståendets Söndag; Helige Bukolos, biskop av Smyrna (†ca 100-105); Jungfrumartyren Fausta med martyrerna Evilasius och Maximos i Kyzikos (†ca 305-311), Jungfrumartyren Dorothea med martyrsystrarna Christina och Callista och martyren Teofilos i Caesarea i Kappadokien (†288 eller 300); Helige Fotios, patriark av Konstantinopel (†891); Ärevördige Barsanouphios den store (†ca 545), Ärevördige Johannes profeten (†530), Junfrumartyrerna Marta och Maria samt deras bror Lykarion i Mindre Asien, Martyren Julius av Emesa (†312); Martyrerna Faustus, Basilius och Silvanus av Darion i Konstantinopel samt Ärevördige Johannes av Thebe, munk (†ca 520-530), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Söndag den 19 mars, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Tredje Söndagen i Stora fastan, Korsärandets Söndag, De 42 heliga martyrerna av Ammoria i Frygien (†845), Salige Job av Solovki (†1720), Munkmartyrerna Konon och hans son Konon av Ikonion (†ca 270-275); Ärevördige Arkadios, munk av Cypern och hans lärjungar martyrerna Julius läkaren och Eubolos (†361); Munkmartyren Maximos, Martyren Eufrosynos, Avtäckandet av det ärevördiga korset och de ärevördiga spikarna av Heliga kejsarinnan Helena i Jerusalem år 326 och Czestochowas ikon av Guds moder Maria, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Söndag den 23 april, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Andra Söndagen i påsktid, Antipasha, Tomassöndagen; Martyrerna Terentius, Pompeius, Africanus, Maximus och 36 andra i Kartago (†250); De 6000 martyrerna i Georgien (†1615); Martyrerna Jakob presbytern och diakonerna Azadanes och Abdikius, av Persien (†ca 380); Neo-hieromartyren Gregorios V, patriark av Konstantinopel (†1821); Profetissan Hulda i 2 Kung. i Gamla Testamentet och Neomartyren Demos av Smyrna (†1763), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Söndag den 21 maj, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 6:e Söndagen efter Påsk, Den blindföddes Söndag, Aposteln och Evangelisten Johannes Teologen (†ca 100), Ärevördige Arsenios den store av öknen Sketis (†448); Heliga Emilia – moder till helgonen Makrina, Basileios den store och Gregorios av Nyssa (†375); Ärevördige Arsenios den arbetsälskande, av Kievs grottor (†1300-talet), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)