Alla inlägg av admin

Gudstjänster hittills inplanerade för december

AVBROTT:

Den 1/12 firas ingen liturgi i den antiokenska församlingen i Upplands Väsby.

Lördag den 1 december, kl. 10:00 Te Deum (engelska, rumänska och svenska) och kl. 11:00 bikt (engelska och rumänska), Rumäniens nationaldag och Tredje Lördagen i fastan före Kristi födelses fest, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Söndag den 2 december, kl. 17:30 vesper (arabiska), Heliga Barbaras söndag och Fjortonde söndagen av Lukas, Missionskyrkan i Upplands Väsby (Herrgårdsvägen 45)

Torsdag den 6 december, kl. 18:00 vesper (engelska, rumänska och svenska) och kl. 19:00 bikt (engelska och rumänska), Helige Hierarken Nikolaus Undergöraren, ärkebiskop av Myra i Lykien, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A) OBS! Prästen kan bli något försenad, med anledning av sitt civila arbete.

Söndag den 9 december, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Tionde söndagen av Lukas, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Fredag den 14 december, kl. 18:00 vesper (engelska, rumänska och svenska) och kl. 19:00 bikt (engelska och rumänska), Femte fredagen i fastan före Kristi födelses fest, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Fredag den 21 december, kl. 18:00 vesper (engelska, rumänska och svenska) och kl. 19:00 bikt (engelska och rumänska), Sjätte fredagen i fastan före Kristi födelses fest, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Söndag den 23 december, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Trettionde söndagen efter pingst, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

Måndag den 24 december, kl. 15:00 vesper (arabiska), Dagen före Kristi födelses fest, Missionskyrkan i Upplands Väsby (Herrgårdsvägen 45)

Tisdag den 25 december, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Kristi födelses fest, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Lördag den 29 december, kl. 9:00 bikt (ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och ryska), Trettioförsta lördagen efter pingst, Sankta Maria kyrka (Stenhagsvägen 201)

Söndag den 30 december, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 biskoplig liturgi med Hans Emminens Metropolit Cleopas av Sverige och Skandinavien (engelska, grekiska och möjligen svenska), Söndagen efter Kristi födelse och Söndagen före Teofani, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)