Kategoriarkiv: Uncategorized

Gudstjänster i Uppsala och övriga Uppland utöver de regelbundna. Här visas även ändringar gällande gudstjänsttiderna. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

 

Det kommer inte att firas någon gudstjänst i Marma kyrka i Älvkarleby den 7/10.

 

Fredag den 22 september, kl. 17:00 oljesmörjelsegudstjänst och kl. 19:00 bikt (rumänska och svenska), Hieromartyren Theodosius av Brazis kloster, metropolit av Moldavien och vars reliker finns i kapellet; Hieromartyren Fokas, biskop av Sinope samt Profeten Jona, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Lördag den 23 september, kl. 9:00 barnundervisning (ryska eller vid behov svenska) och bikt (engelska, ryska och svenska) samt kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Lördagen före Korsets Upphöjelse, Gudaföderskans födelses efterfest samt Martyrerna Menodora, Metrodora och Nymfodora som led martyrdöden i Nikomedia (†305), Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Onsdag den 27 september, kl. 10:00 biskoplig liturgi med Hans Eminens Biskop Macarie av Nordeuropa och kl. 12:30 bikt (rumänska och svenska), Hieromartyren Anthimus iberiern, metropolit av de rumänska länderna och ett av församlingens skyddshelgon (†1716); Martyrerna Kallistratos och Epicharis samt Apostlarna Markus, Aristarkos och Zenas av de 70, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Söndag den 1 oktober, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Andra Söndagen av Lukas, Gudaföderskans beskydd, Aposteln Ananias av de 70; Ärevördige Romanos Melodos, skönsångaren, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Lördag den 21 oktober, kl. 9:00 barnundervisning (ryska eller vid behov svenska) och bikt (engelska, ryska och svenska) samt kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Ärevördiga Pelagia, den botfärdiga av Olivberget (†457) och Junfrumartyren Pelagia av Antiokia (†303), Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Söndag den 22 oktober, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 20:e Söndagen efter Pingst, Fäderna vid det 7:e Ekumeniska Konciliet i Nicea år 787; Aposteln Jakob, Alfei son (†första århundradet e.Kr.) samt Ärevördiga Andronikos och hans fru Athanasia av Egypten (†500), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Lördag den 11 november, kl. 9:00 barnundervisning (ryska eller vid behov svenska) och bikt (engelska, ryska och svenska) samt kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Jungfrumartyren Anastasia av Rom (†256), Ärevördige eremiten Abraham (†360) och Ärevördige arkimandriten Abraham av Rostov (†1073), Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Söndag den 19 november, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 24:e Söndagen efter Pingst; Helige Paulos bekännaren, ärkebiskop av Konstantinopel (†350) samt Ärevördige Varlaam av Chotyn (†1192), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Lördag den 25 november, kl. 9:00 barnundervisning (ryska eller vid behov svenska) och bikt (engelska, ryska och svenska) samt kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Helige Johannes den barmhärtige, patriark av Alexandria (†620) och Helige Nilos, fastaren av Sinai (†451), Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Lördag den 9 december, kl. 9:00 barnundervisning (ryska eller vid behov svenska) och bikt (engelska, ryska och svenska) samt kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Ärevördige Alypios, styliten av Adrianopolis (†640) och Avsomnandet av Helige Innokentij, förste biskopen av Irkutsk (†1731), Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Lördag den 23 december, kl. 9:00 barnundervisning (ryska eller vid behov svenska) och bikt (engelska, ryska och svenska) samt kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Martyrerna Menas, Hermogenes och Eugrafos som led martyrdöden i Alexandria (†305-313) samt Helige Jovan, kung av Serbien (†1503) och hans föräldrar Heliga Stefan (†1468) och Angelina (†1500-talet), Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Söndag den 24 december, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 29:e Söndagen efter Pingst, Förfädernas söndag samt Ärevördige Daniel, Styliten av Konstantinopel (†490), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)