Kategoriarkiv: Uncategorized

Gudstjänster i Uppsala och övriga Uppland utöver de regelbundna. Här visas även ändringar gällande gudstjänsttiderna. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

 

Inga ändringar än så länge.

 

Torsdag den 2 februari, kl. 18:00 vesper och kl. 19:00 bikt (engelska, rumänska och svenska), Kristi införande i Templet, Rättfärdige Symeon Gudsmottagaren (†första århundradet e.Kr.) och Profetissan Anna (†första århundradet e.Kr.), Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Lördag den 11 februari, kl. 9:00 bikt och söndagsskola (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Publikanens och fariséens vecka; Överförandet av Hieromartyren och Gudabäraren Ignatios’ reliker, biskop av Antiokia (†107); Helige Lars, eremit i Kievs grottor och biskop av Turov (†1194); Heliga Gerasimos (†1441), Pitirim (†1445) och Jona (†1470), biskopar av Perm; Martyrerna Romanos, Jakob, Filotheos, Hyperichios, Habib, Julianos och Parigoreas i Samosata i Syrien 297; Martyrerna Silvanus, biskop av Emesa, diakonen Lukas och läsaren Mocius i feniciska Emesa 312; Ärevördige munken Afrahat av Persien (†370), Helige Ashot Kuropalates av Tao-Klardjeti i Georgien (†829), Helige Ignatios, biskop av Smolensk (†1210) samt Ärevördige ikonografen Andreas Rublev av Ryssland (†1430), Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Söndag den 12 februari, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Den förlorade sonens Söndag; Helige Meletios, ärkebiskop av Antiokia (†381); Helige Antonios II, patriark av Konstantinopel (†895); Helige Meletios av Lardos, grundare av Ypsenis kloster (†1800-talet) och Neomartyren Christos  i Konstantinopel (†1748), Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Söndag den 19 februari, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Domsöndagen, Köttavståendets Söndag; Helige Bukolos, biskop av Smyrna (†ca 100-105); Jungfrumartyren Fausta med martyrerna Evilasius och Maximos i Kyzikos (†ca 305-311), Jungfrumartyren Dorothea med martyrsystrarna Christina och Callista och martyren Teofilos i Caesarea i Kappadokien (†288 eller 300); Helige Fotios, patriark av Konstantinopel (†891); Ärevördige Barsanouphios den store (†ca 545), Ärevördige Johannes profeten (†530), Junfrumartyrerna Marta och Maria samt deras bror Lykarion i Mindre Asien, Martyren Julius av Emesa (†312); Martyrerna Faustus, Basilius och Silvanus av Darion i Konstantinopel samt Ärevördige Johannes av Thebe, munk (†ca 520-530), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Lördag den 25 februari, kl. 9:00 bikt och söndagsskola (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Sista domens och Köttavståendets vecka, Hågkomsten av alla Gudabärande fäder som levt asketiskt, Iveron-ikonen av Allraheligaste Gudaföderskan Maria (målad på 800-talet); Helige Meletios, ärkebiskop av Antiokia (†381); Helige Alexij, metropolit av Moskva och hela Rysslands undergörare (†1378); Helige Meletios, ärkebiskop av Charkiv (†1840); Ärevördiga nunnan Maria (kallad Marinos) och hennes far Helige Eugenios, i Alexandria (båda †500-talet); Helige Antonios II, patriark av Konstantinopel (†895); Ärevördige Vassian av Uglich, lärjunge till Helige Paisios av Uglich och igumen av Ryabovskiis skogskloster (†1509); Neomartyren Chrestos i Konstantinopel (†1742); Heliga fäderna Prochoros georgiern (†1000-talet), Luka av Jerusalem (†1277), Nikolaos Dvali (†1314) och de heliga fäderna av de georgiska klostren i Jerusalem, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 11 mars, kl. 9:00 bikt och söndagsskola (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Andra Lördagen i Stora Fastan, Åminnelse av avsomnade; Helige Porfyrios, biskop av Gaza (†420); Ärevördige Sebastian, munk av Poshekhonye (†1542); Martyrerna Sebastian och Christoulos (†66); Neomartyren och arkitekten Johannes Kalphes i Konstantinopel (†1575); Heliga samariska kvinnan Fotina, hennes systrar och hennes söner som led martyrdöden under Nero 66 samt Mezhetsk-ikonen av Guds Moder, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Söndag den 19 mars, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Tredje Söndagen i Stora fastan, Korsärandets Söndag, De 42 heliga martyrerna av Ammoria i Frygien (†845), Salige Job av Solovki (†1720), Munkmartyrerna Konon och hans son Konon av Ikonion (†ca 270-275); Ärevördige Arkadios, munk av Cypern och hans lärjungar martyrerna Julius läkaren och Eubolos (†361); Munkmartyren Maximos, Martyren Eufrosynos, Avtäckandet av det ärevördiga korset och de ärevördiga spikarna av Heliga kejsarinnan Helena i Jerusalem år 326 och Czestochowas ikon av Guds moder Maria, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Fredag den 24 mars, kl. 18:00 oljesmörjelsegudstjänst (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Fjärde Fredagen i Stora Fastan, Ärande av Korset; Helige Sofronios, patriark av Jerusalem (†638); Helige undergöraren Euthymios, biskop av Novgorod (†1458); Ärevördige Sofronios, eremit i Kievs grottor (†1200-talet); Hieromartyren Pionios samt medmartyrerna Asclepiades, Macedonia, Linos och Sabina avrättade i Smyrna 250; Överförandet av relikerna av Martyren Epimakhos av Pelousion (†ca 250) till Konstantinopel och Helige Johannes Moskhos (†622), Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 25 mars, kl. 9:00 bikt och söndagsskola (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Fjärde Lördagen i Stora Fastan, Åminnelse av avsomnade, Ärevördige Theofanes, bekännaren av berget Sigriane (†818); Rättfärdige Fineas, barnbarn till Aron (†ca 1500 f.Kr.); Helige Gregorios Dialogen, påve av Rom (†604); Ärevördige Simeon, den nye teologen(†1022); Den icke handmålade ikonen av Guds moder i Lod under första århundradet e.Kr., Återställandet av Georgiska Apostoliska Kyrkans autokefali 1917; Martyren Demetre den hängivne, kung av Georgien (†1289), Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 8 april, kl. 9:00 bikt och söndagsskola (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Lazaroslördagen, Synaxis till Ärkeängeln Gabriel; Hieromartyren Irinej, biskop av Srem (†304); Martyrerna Bathusius och Bercus (präster), munken Arpilus och en mängd lekmän som mördades på Krim ca 375; Ärevördige munken Malkhos av Chalcis i Syrien (†300-talet) och Ärevördige Basileios den yngre, ankarit nära Konstantinopel (†944), Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 22 april, kl. 9:00 bikt och söndagsskola (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Ljusa Lördagen, Martyren Eupsychios av Caesarea i Kappadokien (†362); Martyrerna Dysan (biskop), Maryab (präst), Habdies och 270 andra i Persien ca 362-364 samt Hieromartyren Bademus, arkimandrit i Persien (†379), Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Söndag den 23 april, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Andra Söndagen i påsktid, Antipasha, Tomassöndagen; Martyrerna Terentius, Pompeius, Africanus, Maximus och 36 andra i Kartago (†250); De 6000 martyrerna i Georgien (†1615); Martyrerna Jakob presbytern och diakonerna Azadanes och Abdikius, av Persien (†ca 380); Neo-hieromartyren Gregorios V, patriark av Konstantinopel (†1821); Profetissan Hulda i 2 Kung. i Gamla Testamentet och Neomartyren Demos av Smyrna (†1763), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Lördag den 13 maj, kl. 9:00 bikt och söndagsskola (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 5:e Lördagen efter Påsk; Aposteln Jakob, Sebedei son och bror till Helige Johannes Teologen (†44); Avtäckandet av relikerna 1558 av Helige Niketas, biskop av Novgorod (†1108); Helige Ignatios, biskop av Stavropol och Kaukasus (†1867); Helige Donatos, biskop av Euroea i Epirus (†387); Avtäckandet av relikerna till Hieromartyren Basileios, biskop av Amaseia (†322); Martyren Maximos av Efesos samt Ärevördige hymnografen Clemens, igumen för Studionklostret, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Söndag den 21 maj, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 6:e Söndagen efter Påsk, Den blindföddes Söndag, Aposteln och Evangelisten Johannes Teologen (†ca 100), Ärevördige Arsenios den store av öknen Sketis (†448); Heliga Emilia – moder till helgonen Makrina, Basileios den store och Gregorios av Nyssa (†375); Ärevördige Arsenios den arbetsälskande, av Kievs grottor (†1300-talet), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Lördag den 27 maj, kl. 9:00 bikt och söndagsskola (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Himmelsfestens efterfest, Martyren Isidoros av Chios (†251); Helige Isidor, Kristi dåre och undergörare av Rostov (†1474); Ärevördige Nikita, biskop av Novgorod och eremit i Kievs grottor (†1108); Martyren Maximos, mördad under Kejsar Decius (†250); Helige Leontios, patriark av Jerusalem (†1175); Neomartyren Johannes-Raiko av Sjumen i Bulgarien (†1802) samt Neomartyren Markus av Kreta, avrättad i Smyrna 1643, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 10 juni, kl. 9:00 bikt och söndagsskola (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Pingstens avslutning; Ärevördige Nikitas, biskop av Chalkedon (†800-talet); Helige Ignatios, biskop och undergörare av Rostov (†1288); Helige Eutychios, biskop av Melitene (†första århundradet e.Kr.); Martyren Helikonida av Thessaloniki (†244); Hieromartyren Helladios, biskop i Öst (†300-talet); Neomartyren Demetrios av Tripolitsa (†1794), Ärevördige munken Sofronios av Bulgarien (†1510) samt Martyrerna Crescens, Paulus och Dioscorides i Rom 326, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 24 juni, kl. 9:00 bikt och söndagsskola (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 3:e Lördagen efter Pingst; Heliga Apostlarna Bartolomeos och Barnabas (†Första århundradet e.Kr.); Avtäckandet av relikerna 1572 av Ärevördige Efraim, arkimandrit och grundare av Heliga Boris och Glebs kloster i Torzhok (†1053); Överförandet av relikerna av Ärevördige Arkadius, munk på Heliga Boris och Glebs kloster (†1077) samt Uppenbarelsen av Ärkeängeln Gabriel och hymnen ”Sannerligen är det värdigt” (Axion Estin) framför en ikon av Guds Moder för en munk på Athos på 900-talet, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)