Hittills planerade gudstjänster utöver de regelbundna samt hittills ändrade gudstjänsttider. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

 

Den 16/6 till 13/7 firas inga gudstjänster i den antiokenska församlingen i Upplands Väsby.

 

Den 21/6 till 21/7 firas inga gudstjänster i den rumänska församlingen i Ulleråker, eftersom prästen kommer att vara bortrest då.

 

Lördag den 9 juli, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 4:e Lördagen efter Pingst, Upptäckten av Tichvin-ikonen av Guds Moder, Ärevördige David av Thessaloniki; Helige Dionysios, ärkebiskop av Suzdal; Blottläggandet av relikerna av Ärevördige Tikhon av Lukhov samt Ärevördige Johannes, biskop för goterna på Krim, Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Lördag den 30 juli, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 7:e Lördagen efter Pingst, Stormartyren Marina av Antiokia i Pisidien; Ärevördige Irenarchus, igumen av Solovetskijklostret; Ärevördige Leonid, igumen av Ust-Nedumas kloster i Vologda samt Överförandet av relikerna av Ärevördige Lazaros, munk på berget Galesios nära Efesos, Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Fredag den 2 september, kl. 19:00 biskoplig vesper med Hans Eminens Kleopas av Sverige och Skandinavien med uppvisande av reliken av Helige Nektarios av Pentapolis’ högerhand och föreläsning av Arkimandrit Alexander Loukatos (engelska, grekiska och kanske svenska), 12: Fredagen efter Pingst, Martyren Mamas; Helige Johannes fastaren, patriark av Konstantinopel; Helige Paulus, patriark av Konstantinopel; Cosmas eremiten samt Ammon och Aiethalas, martyrerna av Thrakien, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)