Gudstjänster i september

OBS! Söndag den 23/9 kommer det inte att firas någon rumänsk-ortodox liturgi i Gode Herdens kapell, eftersom prästen behöver närvara vid stiftets ungdomsmöte i Köpenhamn.

Söndag den 23 september, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (engelska och grekiska, alternativt grekiska och svenska), Första Söndagen av Lukas,  Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Söndag den 23 september, kl. 9:30-10:00 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Sjuttonde Söndagen efter Pingst, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

Onsdag den 26 september, kl. 18:00 gudstjänst med bön för de sjuka och utdelning av de sjukas smörjelse, firad av Hans Emminens Biskop Macarie av Nordeuropa och Fader Dan-Virgil Pacurar (engelska, rumänska och svenska), Den Helige Evangelisten och Teologen Johannes’ insomnande, Gode Herdens Kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Torsdag den 27 september, kl. 06:00 (på morgonen) liturgi, firad av Hans Emminens Biskop Macarie av Nordeuropa och Fader Dan-Virgil Pacurar (engelska, rumänska och svenska), Den Helige Antimos av Iberias dag, som är ett av församlingens skyddshelgon, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)