Hittills planerade gudstjänster utöver de regelbundna samt hittills ändrade gudstjänsttider. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

 

Inga ändringar för tillfället.

 

Söndag den 21 augusti, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), 10:e Söndagen av Matteus, Efterfest till Gudaföderskans insomnande; Aposteln Thaddeus, av de 70 samt Martyren Bassa av Edessa och hennes söner: Martyrerna Theogonius, Agapius och Pistus, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Lördag den 27 augusti, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 11:e Lördagen efter Pingst, Förfest till Guds moder Marie avsomnande, Profeten Mika, Överförandet av relikerna av Ärevördige Theodosij av Kievs Grottor; Ärevördige Arkadios, munk av Vjazma och Nya Torzhok; Hieromartyren Markellos, biskop av Apamea; Neomartyren Simeon av Trabzon samt Hieromartyren Metropolit Nazarius av Kutaisi i Georgien som led martyrdöden med ärkediakonen Bessarion samt prästerna Herman, Hieroteus och Simon, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 27 augusti, kl. 9:00 bikt och kl. 10:00 biskoplig liturgi inklusive dop med Hans Eminens Biskop Macarie av Nordeuropa (engelska, rumänska och svenska), Ärevördige Pimen den Store, Martyren Fanourios och Helige Hierarken Hosius, biskop av Cordoba, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Fredag den 2 september, kl. 19:00 biskoplig vesper med Hans Eminens Kleopas av Sverige och Skandinavien med uppvisande av reliken av Helige Nektarios av Pentapolis’ högerhand och föreläsning av Arkimandrit Alexander Loukatos (engelska, grekiska och kanske svenska), 12:e Fredagen efter Pingst, Martyren Mamas; Helige Johannes fastaren, patriark av Konstantinopel; Helige Paulus, patriark av Konstantinopel; Cosmas eremiten samt Ammon och Aiethalas, martyrerna av Thrakien, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Lördag den 10 september, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 13:e Lördagen efter Pingst, Ärevördige etiopiske hieromunken Mose den svarte av Sketiska öknenBlottläggandet av relikerna av Ärevördige Job av Potjaev; Synaxis till helgonen av Kievs Grottor, vars reliker vilar i Ärevördige Theodosius’ bortre grotta; Ärevördige Sabbas, igumen av Krypetsks kloster; Rättfärdiga profetissan Hanna, som mötte Herren i Templet i Jerusalem; Martyren Susanna, drottning av Georgien; Rättfärdige Hiskia, kung av Juda; Ärevördige munken Theodor, furste av Ostrog, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 24 september, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 15:e Lördagen efter Pingst, Överförandet av relikerna av Ärevördiga mirakelgörarna Sergij och German av Valamo, Ärevördiga Theodora av Alexandria; Martyrerna Demetrius, dennes hustru Evanthia och deras son Demetrian i Skepsis på Hellespontos; Martyrerna Diodoros, Didymos och Diomedes i Laodikeia; Martyren Ia av Persien och 9000 medmartyrer; Ärevördige Eufrosynos, kocken av Alexandria; Martyrerna Serapion, Hieronides och Leontios av Alexandria; Ärevördige Paphnutios, biskop av Thebais i Egypten; Ärevördige Silouan, starets på Athos samt Helgonförklaringen av Heliga Xenia av Sankt Petersburg, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 15 oktober, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 18:e Lördagen efter Pingst; Hieromartyren Kyprianos, Jungfrumartyren Justina och Martyren Theoktist i Nikomedia; Salige Andreas, dåre för Kristus i Konstantinopel; Ärevördiga Anna av Kashin; Ärevördige munken Kassian, undergörare av Uglich; Martyrerna David och Konstantin, furstar av Argveti i Georgien; Salige Kyprianos av Suzdal, dåre för Kristus; Neomartyren Göran av Filadelfia i Mindre Asien samt Helige Fjodor av Sanaskar, amiral i den ryska flottan, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 22 oktober, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 19:e Lördagen efter Pingst; Aposteln Jakob, Alfei son; Ärevördiga Andronikos och Athanasia av Egypten, Rättfärdige förfadern Abraham och dennes brorson Lot, Martyrerna Juventius och Maximos av Antiokia; Heliga Publia eller Poplia, bekännerska av Antiokia; Ärevördige Petrus av Galatien, Helige Stefan den Nye av Serbien, Hieromartyren Dionysios av Paris samt Ärevördige Stefan den blinde, kung av Serbien, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 12 november, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 22:a Lördagen efter Pingst, Hieromartyren Zenobios och dennes syster Zenobia av Aegae i Kilikien; Apostlarna Kleopas, Tertios, Markos, Justus och Artemas av de 70; Hieromartyren Markianos, biskop av Syrakusa; Martyren Eutropia av Alexandria; Helige Stefan Milutin, dennes bror Helige Dragutin och deras mor Heliga Helena, hustru till Kung Stefan Uroš I av Serbien; Helige Josef I, patriark av Konstantinopel samt Martyren Jotham Zedgenidze i Georgien, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 26 november, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 24:e Lördagen efter Pingst; Helige Johannes Chrysostomos, ärkebiskop av Konstantinopel; Martyrerna Antonios, Nikeforos, Germanos och Manetha av Caesarea i Palestina samt Neomartyren Damaskenos av berget Athos, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 10:e december, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 26:e Lördagen efter Pingst, Ikonen på Guds Moder vid namn ”Tecknet”, Stormartyren Jakob av Persien och Ärevördige Romanos, undergöraren Kilikien, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)

 

Lördag den 24 december, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), 28:e Lördagen efter Pingst, Ärevördige Daniel Styliten av Konstantinopel, Ärevördige Nikon den magre och torre av Kievs Grottor, Martyren Mirax av Egypten, Martyrerna Akepsios och Haifal i Arbela i Assyrien, Ärevördige Lukas den Nye Styliten av Chalcedon och Ärevördige munken Leontios av Monemvasia på Peloponnesos, Marma kyrka (Kyrkstigen 1 i Älvkarleby)