Gudstjänster i september och oktober

Onsdag den 26 september, kl. 18:00 gudstjänst med bön för de sjuka och utdelning av de sjukas smörjelse, firad av Hans Emminens Biskop Macarie av Nordeuropa och Fader Dan-Virgil Pacurar (engelska, rumänska och svenska), Den Helige Evangelisten och Teologen Johannes’ insomnande, Gode Herdens Kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Torsdag den 27 september, kl. 04:00 (på morgonen) liturgi, firad av Hans Emminens Biskop Macarie av Nordeuropa och Fader Dan-Virgil Pacurar (engelska, rumänska och svenska), Den Helige Antimos av Iberias dag, som är ett av församlingens skyddshelgon, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Lördag den 6 oktober, kl. 9:00 bikt och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och ryska), Nittonde lördagen efter pingst, Sankta Maria kyrka (Stenhagsvägen 201)

Söndag den 7 oktober, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (engelska och grekiska eller svenska och grekiska), Tredje söndagen av Lukas, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Lördag den 20 oktober, kl. 9:30 bikt samt läsning av timbönerna och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och svenska), Tjugoförsta lördagen efter pingst, Den nya sketen (Vavd)

Söndag den 21 oktober, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (engelska och grekiska eller svenska och grekiska), Sjätte söndagen av Lukas, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Söndag den 21 oktober, kl. 9:30 bikt och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Tjugoförsta lördagen efter pingst, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

Söndag den 28 oktober, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (engelska och grekiska eller svenska och grekiska), Sjunde söndagen av Lukas, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)