Hittills inplanerade gudstjänster i april månad (utöver det regelbundna firandet)

AVBROTT:

Den 27 april kommer det inte att firas någon gudstjänst kl. 10:00 i Aposteln Paulus’ kyrka, utan endast kl. 23:00.
Den 27 april kommer det att firas liturgi kl. 15:00 istället för kl. 12:00 i den antiokenska församlingen i Upplands Väsby
Den 28 april kommer det inte att firas liturgi kl. 10:00 i den rumänska församlingen, utan istället vesper kl. 13:00.

Fredag den 5 april, kl. 18:00 vesper och kl. 19:00 bikt (engelska, rumänska och svenska), Fjärde Fredagen i Stora Fastan, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Fredag den 5 april, kl. 18:00 Fjärde Hälsningarna till Guds moder Maria (grekiska och kanske svenska), Fjärde fredagen i Stora fastan, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Söndag den 7 april, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Fjärde söndagen i Stora fastan och Johannes Klimakos’ söndag, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Tisdag den 9 april, kl. 18:00 vesper (arabiska), Femte tisdagen i Stora fastan, Missionskyrkan i Upplands Väsby (Herrgårdsvägen 45)

Fredag den 12 april, kl. 18:00 vesper och kl. 19:00 bikt (engelska, rumänska och svenska), Femte Fredagen i Stora Fastan, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Fredag den 12 april, kl. 18:00 Akatist till Guds moder Maria (grekiska och kanske svenska), Femte fredagen i Stora fastan, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Fredag den 12 april, kl. 18:00 vesper (arabiska), Femte fredagen i Stora fastan, Missionskyrkan i Upplands Väsby (Herrgårdsvägen 45)

Söndag den 14 april, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Femte söndagen i Stora fastan och Ärevördiga Maria av Egyptens dag, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Fredag den 19 april, kl. 18:00 vesper och kl. 19:00 bikt (engelska, rumänska och svenska), Femte Fredagen i Stora Fastan, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Lördag den 20 april, kl. 8:30 bikt (ryska och svenska) och kl. 9:00 liturgi med utdelning av de sjukas smörjelse (kyrkoslaviska och ryska), Lasaroslördagen, Sankta Maria kyrka (Stenhagsvägen 201)

Söndag den 21 april, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 biskoplig liturgi (engelska och grekiska), Palmsöndagen – Herrens intåg i Jerusalem, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Söndag den 21 april, kl. 13:00 gudstjänst (arabiska), Palmsöndagen – Herrens intåg i Jerusalem, Missionskyrkan i Upplands Väsby (Herrgårdsvägen 45)

Söndag den 21 april, kl. 18:00 gudstjänst av typen ”Nymfios” (grekiska och kanske engelska), Palmsöndagen – Herrens intåg i Jerusalem, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Måndag den 22 april, kl. 18:00 gudstjänst av typen ”Nymfios” (grekiska och kanske engelska), Stora Måndagen, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Tisdag den 23 april, kl. 18:00 vesper och kl. 19:00 bikt (engelska, rumänska och svenska), Stora Tisdagen, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Tisdag den 23 april, kl. 18:00 gudstjänst av typen ”Nymfios” (grekiska och kanske engelska), Stora Tisdagen, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Onsdag den 24 april, kl. 18:00 vesper och kl. 19:00 bikt (engelska, rumänska och svenska), Stora Onsdagen, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Onsdag den 24 april, kl. 18:00 utdelning av de sjukas smörjelse (grekiska och kanske engelska), Stora Onsdagen, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Torsdag den 25 april, kl. 10:00 aftongudstjänst  med Basileios den Stores liturgi (grekiska och kanske engelska), Stora Torsdagen samt Aposteln och Evangelisten Markus’ dag, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Torsdag den 25 april, kl. 9:00 bikt och kl. 10:00 liturgi (engelska, rumänska och svenska), Stora Torsdagen samt Aposteln och Evangelisten Markus’ dag, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Torsdag den 25 april, kl. 18:00 gudstjänst ägnad åt Kristi lidande (grekiska och kanske engelska), Stora Torsdagen samt Aposteln och Evangelisten Markus’ dag, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Torsdag den 25 april, kl. 18:00 vesper och kl. 19:00 bikt (engelska, rumänska och svenska), Stora Torsdagen samt Aposteln och Evangelisten Markus’ dag, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Fredag den 26 april, kl. 11:00 aftongudstjänst med avlagring från korset (grekiska och kanske engelska), Stora Fredagen, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Fredag den 26 april, kl. 18:00 Frälsarens begravning – ”Epitafios” (grekiska och kanske engelska), Stora Fredagen, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Fredag den 26 april, kl. 18:00 vesper (arabiska), Stora Fredagen, Missionskyrkan i Upplands Väsby (Herrgårdsvägen 45)

Fredag den 26 april, kl. 18:00 vesper och kl. 19:00 bikt (engelska, rumänska och svenska), Stora Fredagen, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Lördag den 27 april, kl. 15:00 påskliturgi (arabiska), Stora Lördagen, Missionskyrkan i Upplands Väsby (Herrgårdsvägen 45)

Lördag den 27 april, kl. 23:00 Påskens midnattsgudstjänst och liturgi (grekiska och kanske engelska), Natten mot Påskdagen – Kristi Uppståndelse, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Lördag den 27 april; kl. 23:00 Stora Lördagens Kanon, kl. 00:00 Uppståndelsens morgongudstjänst och kl. 01:00 liturgi (engelska, rumänska och svenska), Natten mot Påskdagen – Kristi Uppståndelse, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Söndag den 28 april, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Påskdagen – Kristi Uppståndelse, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

Söndag den 28 april, kl. 13:30 Uppståndelsens vesper (engelska, rumänska och svenska), Påskdagen – Kristi Uppståndelse, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Måndag den 29 april, kl. 10:00 liturgi (engelska, rumänska och svenska), Ljusa Måndagen, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

Tisdag den 30 april, kl. 9:45 biskoplig liturgi och dop (engelska, rumänska och kanske svenska), Ljusa Tisdagen och Aposteln Jakob, Sebedei sons dag, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)