Gudstjänster i Uppsala och övriga Uppland utöver de regelbundna. Här visas även ändringar gällande gudstjänsttiderna. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

 

Inga ändringar än så länge.

 

Lördag den 9 december, kl. 9:00 barnundervisning (ryska eller vid behov svenska) och bikt (engelska, ryska och svenska) samt kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Ärevördige Alypios, styliten av Adrianopolis (†640) och Avsomnandet av Helige Innokentij, förste biskopen av Irkutsk (†1731), Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Söndag den 10 december, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), 10:e Söndagen av Lukas; Martyrerna i Alexandria år 235: Menas, Hermogenes och Eugrafos samt Rättfärdige Tomas av Bithynien, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Lördag den 23 december, kl. 9:00 barnundervisning (ryska eller vid behov svenska) och bikt (engelska, ryska och svenska) samt kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska, ryska och vid behov svenska), Martyrerna Menas, Hermogenes och Eugrafos som led martyrdöden i Alexandria (†305-313) samt Helige Jovan, kung av Serbien (†1503) och hans föräldrar Heliga Stefan (†1468) och Angelina (†1500-talet), Marma kyrka (Kyrkvägen 2 i Älvkarleby)

 

Söndag den 24 december, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 29:e Söndagen efter Pingst, Förfädernas söndag samt Ärevördige Daniel, Styliten av Konstantinopel (†490), Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Måndag den 25 december, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Vår Herre och Frälsare Jesu Kristi födelse, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)