Hittills planerade gudstjänster utöver de regelbundna samt hittills ändrade gudstjänsttider. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

Det råder uppehåll i den antiokenska församlingen i Upplands Väsby. Församlingen kommer från och med den 14/8 att återgå till att följa det som står angivet under fliken ”Regelbundna gudstjänster”.

 

Tidpunkten för gudstjänsten den 6/8 i den rumänska församlingen har ändrats till kl. 19:00 med efterföljande bikt från kl. 20:00.

 

 

 

 

Fredag den 6 augusti, kl. 19:00 vesper eller akathistoshymn samt kl. 20:00 bikt (engelska, rumänska och svenska), Kristi Förklaring, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Söndag den 19 september, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 13:e Söndagen efter Pingst, Ärkeängeln Mikaels under vid Kolosse, Martyren Romulos samt Ärevördige David, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Söndag den 24 oktober, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 18:e Söndagen efter Pingst, Fäderna vid det sjunde ekumeniska konciliet; Aposteln Filippos, en av de sju diakonerna samt Helige Theofanes, bekännaren, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Söndag den 21 november, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 22:a Söndagen efter Pingst samt Ärkeängeln Mikael och alla okroppsliga krafters samlingsfest, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Söndag den 19 december, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 26:e Söndagen efter Pingst samt Helige Nikolaos undergöraren, Ärkebiskop av Myra i Lykien, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Fredag den 7 januari, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Jesu Kristi födelse, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)