Gudstjänster i februari och mars

Lördag den 17 februari, kl. 9:15 morgongudstjänst, kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Andra lördagen för de avsomnade, Aposteln Paulus’ församlings kyrka (Sysslomansgatan 46)

Söndag den 18 februari, kl. 10:00, liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Förlåtelsens söndag, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

Fredag den 23 februari, kl. 18:00, Första hälsningar till Jungfru Maria (grekiska), Första fredagen i Stora Fastan, Aposteln Paulus’ församlings kyrka (Sysslomansgatan 46)

Lördag den 3 mars, kl. 9:15 morgongudstjänst, kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Andra Lördagen i Stora Fastan, Aposteln Paulus’ församlings kyrka (Sysslomansgatan 46)

Lördag den 3 mars, kl. 10:00, liturgi, (kyrkoslaviska och svenska), Andra lördagen i Stora Fastan, Det Heliga Korsets Skete i Vavd. Läsningen av timmarna börja kl. 09:30. Under den finns det möjlighet till bikt.

Onsdag den 14 mars, kl. 10:00, De förutinvigda gåvornas liturgi (grekiska och svenska), Fjärde onsdagen i Stora Fastan, Aposteln Paulus’ församlings kyrka (Sysslomansgatan 46)

Lördag den 17 mars, kl. 9:00, liturgi och de sjukas smörjelse, (kyrkoslaviska och ryska), Fjärde lördagen i Stora Fastan, Än så länge okänd lokal!

Söndag 18 mars, kl. 10:00, liturgi, (kyrkoslaviska och serbiska), Fjärde söndagen i Stora Fastan, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

Lördag den 24 mars, kl. 9:15 morgongudstjänst, kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Femte lördagen i Stora Fastan, Aposteln Paulus’ församlings kyrka (Sysslomansgatan 46)