Gudstjänster i Uppsala och övriga Uppland utöver de regelbundna. Här visas även ändringar gällande gudstjänsttiderna. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

Den 25 juni till 19 juli firas inga gudstjänster i den rumänska församlingen i Ulleråker, eftersom prästen kommer att vara bortrest då.

I juli månad firas inga gudstjänster i den antiokenska församlingen i Upplands Väsby, på grund av underhållsarbeten av kyrkan.

 

Lördag den 20 juli, kl. 18:00 vesper och kl. 19:00 bikt (rumänska och svenska), Ärorike profeten Elias samt Moder Maria Skobtsova och de med henne, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)