Hittills planerade gudstjänster utöver de regelbundna samt hittills ändrade gudstjänsttider. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

 

Inga ändringar än så länge.

 

 

 

 

Lördag den 11 december, kl. 9:00 bikt (engelska, ryska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och ryska), 25:e lördagen efter pingst, Martyren Stefan den nye; Martyren Hiernarkus och de sju kvinnliga martyrerna i Sebaste; Välsignade Teodoros, ärkebiskop av Rostov samt Martyrerna Basilius, Stefan, två Gregorius, Johannes, Andreas, Petrus, Anna och flera andra som led martyrdöden för de heliga ikonerna år 741-775, Marma kyrka i Älvkarleby (Kyrkvägen 2)

 

Söndag den 12 december, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), 11:e Söndagen av Lukas; Helige Spiridon undergöraren, biskop av Tremithus; Helige Nye Martyren Petrus aleuten samt Helige Johannes (eller Joakim), biskop av Zichni, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Söndag den 19 december, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 26:e Söndagen efter Pingst samt Helige Nikolaos undergöraren, Ärkebiskop av Myra i Lykien, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Fredag den 24 december, kl. 17:00 julhymner (rumänska), Kristi födelses afton samt Ärevördiga nunnemartyren Eugenia, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Lördag den 25 december, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och kanske svenska), Kristi födelse, Konungarnas tillbedjan: Melkior, Kasper och Baltasar samt Åminnelse av herdarna i Betlehem som vallade sina flockar och kom för att se Herren, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Lördag den 25 december, kl. 9:00 bikt och morgonböner samt kl. 10:00 liturgi (engelska, rumänska och svenska), Kristi födelse, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Måndag den 27 december, kl. 9:00 bikt och morgonböner samt kl. 10:00 liturgi (engelska, rumänska och svenska), Aposteln och förstemartyren Ärkediakon Stefanos och Ärevördige Theodoros bekännaren, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Fredag den 31 december, kl. 19:00 nyårsgudstjänst (engelska, rumänska och svenska), Ärevördiga Melania av Rom, Martyren Hermes, Helige Theofylaktos av Ohrid och Kristi födelses avslutningsfest, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Fredag den 7 januari, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Kristi födelse, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)