Hittills planerade gudstjänster utöver de regelbundna samt hittills ändrade gudstjänsttider. Annonseringar av ändringar kan gälla både de regelbundna och extrainsatta.

Hittills ändrade gudstjänsttider

 

Den serbiska församlingen kommer inte att fira liturgi den 19/9. Detta beror på att prästen har behövt genomgå en benoperation och beräknas behöva vara sjukskriven hela september månad.

 

Bikt börjar erbjudas från 8:30 inför liturgin den 30/10 i Sankta Maria kyrka.

 

 

 

Tisdag den 14 september, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), Det ärorika Korsets upphöjelse och Åminnelse av det sjätte Ekumeniska Konciliet, Aposteln Pauli kyrka (Sysslomansgatan 46)

 

Tisdag den 14 september, kl. 9:00 bikt och morgonböner samt kl. 10:00 liturgi (engelska, rumänska och svenska), Det ärorika Korsets upphöjelse, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)

 

Söndag den 24 oktober, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 18:e Söndagen efter Pingst, Fäderna vid det sjunde ekumeniska konciliet; Aposteln Filippos, en av de sju diakonerna samt Helige Theofanes, bekännaren, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Lördag den 30 oktober, kl. 8:30 bikt (ryska och svenska) och kl. 9:30 liturgi (kyrkoslaviska och ryska), 19:e Lördagen efter Pingst, Profeten Hosea, Ärevördige Martyren Andreas av Kreta samt De oegennyttiga Kosmas och Damianos, Sankta Maria kyrka (Stenhagsvägen 201)

 

Söndag den 21 november, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 22:a Söndagen efter Pingst samt Ärkeängeln Mikael och alla okroppsliga krafters samlingsfest, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Söndag den 19 december, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 26:e Söndagen efter Pingst samt Helige Nikolaos undergöraren, Ärkebiskop av Myra i Lykien, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

 

Fredag den 7 januari, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), Jesu Kristi födelse, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)