Hittills planerade extra gudstjänster i mars månad och hittills ändrade gudstjänsttider

Hittills ändrade gudstjänsttider:

Ekumeniska patriarkatet har beslutat att inte fira offentliga gudstjänster under resten av mars månad, vilket gör att alla grekisk-ortodoxa gudstjänster är inställda under resten av mars månad.

Den 22/3 blir det bikt från 8:30 och liturgi kl. 9:00 i den rumänsk-ortodoxa församlingen i Ulleråker. Det blir biskoplig liturgi med Hans Eminens Biskop Macarie av Nordeuropa. Via Internet kommer liturgin både att sändas i direktsändning och finnas i repris. Länken är följande: https://www.facebook.com/Episcopia-Europei-de-Nord-429291380558615/.
Fram till och med den 5/4 firas åminnelsegudstjänst för de avsomnade varje söndag efter liturgin.

Fredag den 6 mars, kl. 18:00 akatist till Guds moder Maria (grekiska och svenska), 1:a Fredagen i Stora fastan, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46) 

Söndag den 8 mars, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), 1:a Söndagen i Stora fastan samt Ortodoxins seger, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Lördag den 14 mars, kl. 9:00 bikt och kl. 10:00 liturgi (svenska), 2:a Lördagen i Stora fastan, Johannes Teologens kapell (Vretgränd 16)

Söndag den 15 mars, kl. 9:00 morgongudstjänst och kl. 10:00 liturgi (grekiska och svenska), 2:a Söndagen i Stora fastan samt Gregorius Palamas, Aposteln Paulus’ kyrka (Sysslomansgatan 46)

Söndag den 15 mars, kl. 9:30 bikt (serbiska och svenska) och kl. 10:00 liturgi (kyrkoslaviska och serbiska), 2:a Söndagen i Stora fastan, Salabackekyrkan (Lästmakargatan 7B)

Onsdag den 25 mars kl. 9:00 bikt och kl. 10:00 liturgi (engelska, rumänska och svenska), Gudaföderskan och Jungfrun Marie bebådelse, Gode Herdens kapell (Ulleråkersvägen 40A)