Fördjupande studiecirkel i Uppsala och på distans

I Uppsala erbjuds en fördjupande studiecirkel i ortodox tro.
Studiecirkeln genomförs i form av en bokcirkel.
Kursstart efter sommaruppehållet blir den 29/8 2024.

Träffarna äger rum varannan torsdag kl. 18:30-20:30 i Johannes Teologens kapell, vars adress är Vretgränd 16. Vem som helst är välkommen att närvara.

Det är också möjligt att delta på distans via Internet, med hjälp av programmet Zoom.
Länk till Zooms hemsida: https://zoom.us/

Kursansvarig är Andreas Wickman.


För att registreras på e-postlistan med utskick av information och få övrig information: skicka ett e-postmeddelande till johanneskapellet@gmail.com.