Studiecirkel om ortodox tro

Alla är välkomna till undervisning om ortodox tro, i form av en studiecirkel, som kommer att äga rum kl. 18:30 på torsdagar udda veckor framöver.
Undervisningen kommer att äga rum i Johannes Teologens kapell, vars adress är Vretgränd 16 i Uppsala.

Förändringar har skett, med anledning av Covid-19 viruset. Den 26/3 var det bara möjligt att delta via Internet och vilka möjligheter det  kommer att finnas att delta framöver är inte bestämt ännu. För information om detta, vänligen skicka ett e-postmeddelande till johanneskapellet@gmail.com.

Varje undervisningstillfälle inleds med enkel bönegudstjänst, som tar cirka 30 minuter.
Fader Angel Velitchkov, som är kyrkoherde i Kristi Förklarings ortodoxa församling i Stockholm, deltar varannan gång med start den 27 februari (andra kurstillfället).
Kursansvarig är Teol. Dr. Johannes Pulkkanen.

För frågor och anmälan, vänligen skicka ett e-postmeddelande till johanneskapellet@gmail.com.

Datum och temata för vårens studiecirklar:

Torsdag den 13 februari: Heliga Traditionen

Torsdag den 27 februari: Heliga Liturgin

Torsdag den 12 mars: Den Heliga Skrift 

Torsdag den 26 mars: Bibelstudium om Fadern

Torsdag den 9 april: Ortodox tillbedjan – struktur och form

Torsdag den 23 april: Bibelstudium om Sonen

Torsdag den 7 maj: Bland asketer och lekmän

Torsdag den 21 maj: Anden