Fördjupande studiecirkel om ortodox tro

I Uppsala erbjuds en fördjupande studiecirkel i ortodox tro.
Studiecirkeln genomförs under läsåret 2023/2024 i form av en kurs om kyrkoårets fester och texter, med löpande kommentarer om dessa. Det är än så länge osäkert om det blir en kurs inom Sankt Ignatios Folkhögskolas kursutbud eller en studiecirkel i Kristi Förklarings Församlings regi. Kursen kommer att utföras i samarbete mellan både folkhögskolan och församlingen.
Kursstart blir i vecka 33.

Undervisningen kommer att äga rum på torsdagar kl. 18:30-20:30 i Johannes Teologens kapell, vars adress är Vretgränd 16. Vem som helst är välkommen att närvara.
Varje undervisningstillfälle inleds med ett föredrag och därefter blir det frågestund.
Ljudet spelas in varje gång och för den som vill, går det att få inspelningarna e-postade till sig i efterhand.

Det kommer också att vara möjligt att delta på distans via Internet, med hjälp av programmet Zoom.
Länk till Zooms hemsida: https://zoom.us/

Kursansvarig är Teol. Dr. Johannes Pulkkanen.
Johannes, Kristi Förklarings Församlings kyrkoherde Angel Velitchkov och några övriga ortodoxa präster kommer att undervisa växelvis under läsåret 2023/2024.

Under kursens gång ingår ett så kallat heligt dygn i Kristi Förklarings församlings kyrka i Stockholm den 9-10/9 2023. I det heliga dygnet ingår några föreläsningar, en vigilia, en liten fest och en gudomlig liturgi.


För anmälan om intresse, ljudfiler och övrig information: skicka ett e-postmeddelande till johanneskapellet@gmail.com.