Studiecirkel om ortodox tro

Alla är välkomna till undervisning om ortodox tro, i form av en studiecirkel. Varje gång kommer undervisningen att äga rum kl. 18:30-20:30.
Varje undervisningstillfälle inleds med ett föredrag och därefter blir det frågestund.
Undervisningen kommer att äga rum i Johannes Teologens kapell, vars adress är Vretgränd 16 i Uppsala.
Det kommer också vara möjligt att delta på distans via Internet, med hjälp av programmet Zoom.

Länk till Zooms hemsida: https://zoom.us/

Om man inte har deltagit förut, behöver man anmäla sig minst en dag i förväg genom att skriva ett e-postmeddelande med önskemålet till johanneskapellet@gmail.com.

Kursansvarig är Teol. Dr. Johannes Pulkkanen.

För övrig information, vänligen skicka ett e-postmeddelande till johanneskapellet@gmail.com.

De fyra första undervisningstillfällena är en serie med Helige Johannes Teologen i centrum.
Den första samlingen handlar om honom som person. Därefter ligger fokus i synnerhet på kontinuiteten och diskontinuiteten mellan det judiska arvet och den heliga traditionen som Johannesevangeliets första kapitel introducerar. Skildringen i kapitlet görs i termer som för tankarna till Första Mosebokens första rader.

Serien om Johannes Teologen hämtar inspiration från följande böcker, vilka den kursansvarige kan rekommendera:

”Orthodox Worship: A Living Continuity with the Synagogue, the Temple and the Early Church” av Benjamin D Williams och Harold B Anstall
”The Religion of the Apostles: Orthodox Christianity in the First Century” av Fader Stephen de Young

I oktober fortsätter studiecirkeln med en annan serie, som Kristi Förklarings församlings kyrkoherde Fader Angel Velitchkov kommer att ansvara för. Det material som kommer att användas kommer också beröra den heliga traditionens gammaltestamentliga rötter.

 Hittills bestämda data och temata för studiecirkeln:

 

Tisdag den 17 augusti: Introduktion till Helige Johannes Teologen. Ett tips är att läsa artikeln på denna hemsida som förberedelse: https://www.johnsanidopoulos.com/2016/09/the-life-of-holy-apostle-and-evangelist.html

 

Tisdag den 7 september: Del A om Johannesevangeliets första kapitel

 

Torsdag den 16 september: Del B om Johannesevangeliets första kapitel

 

Torsdag den 23 september: Del C om Johannesevangeliets första kapitel