Fördjupande studiecirkel om ortodox tro

I Uppsala erbjuds en fördjupande studiecirkel i ortodox tro. Varje gång äger undervisningen rum kl. 18:30-20:30 i Johannes Teologens kapell, vars adress är Vretgränd 16.
Varje undervisningstillfälle inleds med ett föredrag och därefter blir det frågestund.
Ljudet spelas in varje gång och för den som vill, går det att få inspelningarna e-postade till sig i efterhand.

 

Det är också möjligt att delta på distans via Internet, med hjälp av programmet Zoom.
Länk till Zooms hemsida: https://zoom.us/

 

Om man inte har deltagit förut och vill kunna delta via Internet, behöver man anmäla sig minst en dag i förväg genom att skriva ett e-postmeddelande med önskemålet till johanneskapellet@gmail.com.

 

Kursansvarig är Teol. Dr. Johannes Pulkkanen.
Johannes och Kristi Förklarings Församlings kyrkoherde Angel Velitchkov undervisar växelvis.

Förändringar i schemat och innehållet kommer inte att annonseras på denna sida under läsåret 2022/2023. Eftersom kursen genomförs som en folkhögskolekurs under detta läsår.

 

För ljudfiler och övrig information, vänligen skicka ett e-postmeddelande till johanneskapellet@gmail.com. 

 

Studiecirkeln genomförs under läsåret 2022/2023 i form av kursen ”Psaltaren – kyrkans primära bönbok” vid Sankt Ignatios folkhögskola.

Kursen börjar med en reträtt, som det går att läsa om genom att klicka på ”Reträtt i Falköpingstrakten” högst upp.
Under kursens gång ingår även ett monastiskt dygn i Kristi Förklarings församlings kyrka i Stockholm, ytterligare någon eller några studiedagar i Stockholm samt en resa till Grekland i maj 2023.
Under resan till Grekland ingår bl.a. ett besök i Dionysiou-klostret på berget Olympos, där deltagarna kommer att få möta Fader Christódoulos. Denne munk är grek, men bodde tidigare i Sverige en period och kan svenska.

 

Kursen är en distanskurs, men undervisningen kommer att äga rum på torsdagar kl. 18:30 i Johanneskapellet (Vretgränd 16) och vem som helst är välkommen att närvara. Både Kristi Förklarings församlings kyrkoherde Fader Angel Velitchkov och Teol. Dr. Johannes Pulkkanen kommer att undervisa.

 

Det kommer att finnas en hemsida för kursen, som bl.a. möjliggör följande: 

1) att spela in all undervisning och ha den tillgänglig på ett och samma ställe.

2) att ha schemat tillgängligt

3) dela annat material; t ex övningar i recitation

4) att diskutera olika ämnen och texter i trådar

5) utföra uppdrag i stil med: ”Be första och tredje timmens timbön och fundera över deras likheter och olikheter”

 

Det kommer inte att ingå någon tentamen eller omfattande inlämningar. Deltagandet kommer att vara det viktiga. Formellt ska man i slutet ha fullbordat minst 80% närvaro.

 

Kursens övergripande ämne är: Psaltaren som kyrkans primära bönbok; men den fungerar även som en introduktion till ortodox tillbedjan och tradition. Anledningen till detta, enligt Helige Johannes Chrysostomos, är att Psaltaren finns “först, sist och i mitten” i vår kyrka. Ur ett teologiskt-profetiskt perspektiv föregriper den evangeliet på ett sätt som också bidrar till att öppna upp det. Dessutom är det så att dess höga ställning i ortodox tillbedjan gör det möjligt för oss att beröra det mesta i fråga om liturgisk praxis. Även på det personliga planet leder Psaltaren till den bönekultur som kyrkan i grunden är och behöver vara.

 

Anmälan till kursen görs via denna länk. Helst ska den göras senast den 15 juni. Eftersom det är en folkhögskolekurs går det att söka studiemedel. En rekommenderad kombination, för den som vill uppnå heltidsstudier, är att läsa kursen om Psaltaren tillsammans med kursen ”Introduktionskurs i biblisk och liturgisk grekiska”. Den kursen inbegriper bl.a. exempel från Psaltaren. Mer information går att finna via denna länk.   

 

Resan, reträtten och eventuella studiedagar räknas in i undervisningstiden. I slutändan blir det därav inte så stor skillnad per vecka.