Sankt Ignatios Andliga Akademi

Sankt Ignatios Andliga Akademi ligger i Södertälje. Lärosätet erbjuder folkhögskolornas gymnasiala utbildningsform Allmän Linje samt östliga och orientaliska kyrkliga studier på olika nivåer. De sistnämnda erbjuds på distans och/eller på campus.

Länk till Sankt Ignatios Andliga Akademi: https://www.sanktignatios.org/

Länk till aktuell kurskatalog: Sankt Ignatios Course Catalogue 2020

Länk till generell information om de östortodoxa studierna och en introduktion för dem som vill studera till ett ämbete: Byzantine Recruitment Folder

Länk till information om grundkursen i östortodox teologi (30 högskolepoäng): Introduction to Eastern Orthodox Theology