Länkar

Bön och dagligt liv

christ-shepherd
”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.” (Joh 10:11)

Bibeln

Kyrkliga kalendrar

Ortodox kyrkosång på svenska

Förlag och boklådor

Ortodoxa predikningar på svenska

Ortodoxa poddar och radiokanaler

Ortodoxa stift som omfattar Sverige

Konstantinopels patriarkats församlingar i Stockholm och Uppsala

Moskva-patriarkatets församlingar i Gävle, Uppsala, Stockholm och Västerås

Moskva-patriarkatets nationella hemsidor

Serbisk-ortodoxa stiftets församlingar i Gävle, Stockholm, Uppsala och Västerås

Rumänsk-ortodoxa stiftets församlingar i Stockholm och Uppsala

Antiokias patriarkats församling i Upplands Väsby

Georgisk-ortodoxa församlingar i Stockholm

Bulgarisk-ortodoxa stiftens församlingar i Stockholm

7strelnaia5
”Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ’Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid – ja, också genom din själ skall det gå ett svärd – för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.'” (Luk 2:34-35)

Teologisk utbildning

Ekumenik och statsbidrag

icon07
När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Där är din mor.” Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen (Joh. 19:26).