Pilgrimsfonden

Medan resebyrån Pilgrim Travel (vars kontor låg i Uppsala) var verksam lades det alltid undan 100 kr per resenär till en separat fond, som blev registrerad som Föreningen Pilgrimsfonden. Den bistod både enskilda pilgrimer och kristna evenemang. Numera fungerar föreningen som en hjälporganisation på ortodox kristen grund. De flesta i styrelsen tillhör Kristi Förklarings ortodoxa församling i Stockholm, som har många ukrainska medlemmar. Detta har medfört att ledningen har fått vetskap om en rad nödsituationer, som den nu följer och skulle vilja be om gåvor till.

Allt som kommer in för tillfället går oavkortat till Ukraina.

Exempel på vad Pilgrimsfondens pengar går till:
Påfyllnad av medicinskt material åt en ambulans.
Cirka 15 familjer med CP-skadade barn.
Den unge prästen Fader Alexander, som har gjort om kyrkans källare till ett skyddsrum samt delar ut mat och andra förnödenheter till behövande i några byar nära Kiev.
En grupp familjer med seriöst handikappade barn. Dessa är kvar i Kiev under svåra omständigheter och behöver medel antingen till mat eller för att kunna lämna staden.

Om du vill bidra, kan du swisha din gåva till 1235048111 (Föreningen Pilgrimsfonden) eller överföra den till plusgiro 897419-8 (Föreningen Pilgrimsfonden) och markera den med ordet UKRAINA.

E-postadress: info@pilgrimtravel.se

Hemsida med mer information om Pilgrimsfonden: https://www.facebook.com/pilgrimtravelsweden