Pilgrimsfonden

Pilgrimsfonden är en hjälporganisation på ortodox kristen grund. Fondens rötter återfinns i Kristi Förklarings ortodoxa församling i Stockholm.
Pilgrimsfonden fokuserar på två olika behov. Det ena är att främja tillgången till ortodox kristen andlighet i Sverige. Det andra är att ge stöd åt utsatta, om behovet och möjligheten att hjälpa uppkommer.

För tillfället har Pilgrimsfonden två projekt: stöd till krigets offer i Ukraina och att översätta Synaxariet till svenska. Synaxariet är ett verk i sju volymer, vars innehåll består av berättelser om alla ortodoxa helgon och fester, som är kopplade till fasta kalenderdagar.

Om Du vill bidra, kan Du överföra din gåva via Swish till 1235048111 eller till Plusgiro 897419-8. Markera den med ”UKR” för stöd till Ukraina eller ”SYNAX” för att stödja översättningen av Synaxariet.

Kontaktuppgifter och mer information:

E-postadress till Ordförande TD Johannes Pulkkanen: ordf@pilgrimsfonden.se

Pilgrimsfondens hemsida: https://www.pilgrimsfonden.se/