Om denna hemsida

På denna hemsida finns information om kommande ortodoxa gudstjänster och andra aktiviteter i Uppsala och övriga delar av Uppland.

Ansvarig för sidan är Markus Tengelin, som studerar teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala.
E-postadress: markus.tengelin@gmail.com

Lämna ett svar