Om

På denna hemsida finns information om kommande ortodoxa gudstjänster och andra aktiviteter i Uppsala och dess närområde.

Ansvarig för sidan är Markus Tengelin, teologistudent vid Newmaninstitutet i Uppsala,
E-postadress: markus.tengelin@gmail.com

En motsvarande hemsida finns i Lund.

Kommentera