Om

På denna hemsida finns information om kommande ortodoxa gudstjänster och andra aktiviteter i Uppsala och dess närområde.


Ansvarig för sidan är Markus Tengelin, teologistudent vid Newmaninstitutet i Uppsala.
E-postadress: markus.tengelin@gmail.com


Hemsida med information om lokala ortodoxa evenemang finns även för Lund och Stockholm.

Lämna ett svar