Regelbunda gudstjänster

Varje söndag bikt från kl. 9:00, liturgi kl. 10:00 (på engelska, rumänska och svenska) och bikt från 12:30 i Gode Herdens kapell i Uppsala, Ulleråkersvägen 40A.
Avbrott och övriga gudstjänster informeras om startsidan.
Församlingen firar enligt rumänsk tradition och heter ”De heliga Tre Hierarkernas ortodoxa församling”.
Prästen heter Fader Dan-Virgil Păcurar; denne behärskar engelska, rumänska och svenska.
E-postadress till prästen: pacurar_dan_virgil@yahoo.com
Hemsida: http://www.parohiauppsala.com/
Församlingens Facebook-grupp: ”Parohia Ortodoxă ”Sfinţii Trei Ierarhi”. Det är en offentlig grupp och därmed krävs inget Facebook-konto för att kunna titta i gruppen.

 

Varje lördag liturgi kl. 12:00 (på arabiska) i Missionskyrkan i Upplands Väsby,
Herrgårdsvägen 45.
Avbrott och övriga gudstjänster informeras om på startsidan.
Församlingen firar enligt bysantinsk tradition och heter ”Sankt Johannes av Damaskus ortodoxa församling”.
Prästen heter Fader Jean Mansour; denne behärskar arabiska, engelska och franska.
Mobiltelefonnummer till prästen: 070-777 59 91
E-postadress till prästen: jean.mansour@sanktignatios.org
E-postadress till församlingens styrelse: styrelsen@johannesdamaskus.se
Hemsida: http://www.johannesdamaskus.se/
Församlingens Facebook-grupp: ”Sankt Johannes av Damaskus”. Det är en offentlig grupp och därmed krävs inget Facebook-konto för att titta i gruppen.

Lämna ett svar