Regelbunda gudstjänster

Varje söndag i Gode Herdens kapell erbjuds bikt kl. 9:00-9:30. Kl. 9:30-10:00 läses bibelläsningar. Kl. 10:00 firas liturgi på en blandning av rumänska och svenska.
Gode Herdens kapell är beläget på Ulleråkersvägen 40A i Uppsala. Kyrklokalen är inrymd en våning upp i byggnaden.

Avbrott och övriga gudstjänster informeras om på startsidan.
Församlingen firar enligt rumänsk tradition och heter ”De heliga Tre Hierarkernas ortodoxa församling”.
Prästen heter Fader Dan-Virgil Păcurar; denne behärskar engelska, rumänska och svenska.
Mobiltelefonnummer till prästen: 076-251 79 97
E-postadress till prästen: pacurar_dan_virgil@yahoo.com
Församlingens Facebook-grupp: ”Parohia Ortodoxă ”Sfinţii Trei Ierarhi”. Det är en offentlig grupp och därmed krävs inget Facebook-konto för att kunna titta i gruppen.
Församlingen har en egen chattgrupp på WhatsApp. Kontakta Fader Dan-Virgil om ett inträde i gruppen önskas.

 

Varje lördag firas liturgi kl. 12:00 på arabiska i Equmeniakyrkan i Upplands Väsby, vars adress är Herrgårdsvägen 45.
Avbrott och övriga gudstjänster informeras om på startsidan.

Församlingen firar enligt bysantinsk tradition och heter ”Sankt Johannes av Damaskus ortodoxa församling”.
Den ene prästen heter Fader Antonios Bitar. Denne behärskar arabiska, engelska, franska, grekiska och spanska.
Den andre prästen heter Fader Yosef, som behärskar arabiska och svenska.
E-postadress till församlingens styrelse: styrelsen@johannesdamaskus.se
E-postadress till samordnaren Elyas Zeghbi: elyas.zeghbi@hotmail.com
Mobiltelefonnummer till samordnaren Elyas Zeghbi: 073-755 13 21
Hemsida: http://www.johannesdamaskus.se/
Församlingens Facebook-grupp: ”Sankt Johannes av Damaskus”. Det är en offentlig grupp och därmed krävs inget Facebook-konto för att titta i gruppen.

Lämna ett svar