Regelbunda gudstjänster

Varje söndag bikt och morgonböner från kl. 9:00 samt liturgi kl. 10:00 (på engelska, rumänska och svenska) i Gode Herdens kapell i Uppsala, som är beläget på Ulleråkersvägen 40A. Lokalen är inrymd en våning upp i byggnaden.
Avbrott och övriga gudstjänster informeras om på startsidan.
Församlingen firar enligt rumänsk tradition och heter ”De heliga Tre Hierarkernas ortodoxa församling”.
Prästen heter Fader Dan-Virgil Păcurar; denne behärskar engelska, rumänska och svenska.
Mobiltelefonnummer till prästen: 076-251 79 97
E-postadress till prästen: pacurar_dan_virgil@yahoo.com
Hemsida: http://www.parohiauppsala.com/
Församlingens Facebook-grupp: ”Parohia Ortodoxă ”Sfinţii Trei Ierarhi”. Det är en offentlig grupp och därmed krävs inget Facebook-konto för att kunna titta i gruppen.
Församlingen har en egen chattgrupp på WhatsApp. Kontakta Fader Dan-Virgil om ett inträde i gruppen önskas.

 

Varje lördag liturgi kl. 12:00 (på arabiska) i Equmeniakyrkan i Upplands Väsby, som är belägen på Herrgårdsvägen 45.
Avbrott och övriga gudstjänster informeras om på startsidan.
Församlingen firar enligt bysantinsk tradition och heter ”Sankt Johannes av Damaskus ortodoxa församling”.
Prästen heter Fader Jean Mansour; denne behärskar arabiska, engelska och franska.
Mobiltelefonnummer till prästen: 070-777 59 91
E-postadress till prästen: pbmansour@hotmail.com
E-postadress till församlingens styrelse: styrelsen@johannesdamaskus.se
Hemsida: http://www.johannesdamaskus.se/
Församlingens Facebook-grupp: ”Sankt Johannes av Damaskus”. Det är en offentlig grupp och därmed krävs inget Facebook-konto för att titta i gruppen.

Lämna ett svar